(Nettavisen) Ny statistikk fra Folkehelseinstituttet (FHI) gir ny innsikt i hvem som så langt har omkommet som følge av korona i Norge.

Det var offisielt meldt inn 136 dødsfall til FHI torsdag. Tallet er noe lavere enn tallene som rapporteres om i mediene på grunn av forsinkelser i den offisielle rapporteringen.

Medianalder: 85 år

Gjennomsnittsalderen blant de døde er 84 år, mens medianalderen var hele 85 år.

Til sammenligning er forventet levealder i Norge 82,5 år.

Kvinner har høyere forventet levealder enn menn, og statistikken viser også at alderen på de koronadøde i snitt er høyere hos kvinner enn menn.

Ifølge statistikken er det ingen døde under 50 år, 90 prosent av de døde er eldre enn 70 år.

De fleste dør på sykehjem

Det store flertallet av de døde avslutter livet på en form for helseinstitusjon, primært sykehjem.

Videre viser statistikken at 1 av 3 av de døde har mistet livet på sykehus, mens 2 av 3 enten har dødssted på institusjon eller hjemme.

Klikk på bildet for å forstørre.

Dette passer godt sammen med at 71 prosent av de døde er over 80 år gamle.