Dette har Torstein aldri vært med på før

Torstein Aasen har aldri vært så tidlig ute med våronna – Ikke i manns minne har bøndene i Sigdal vært i gang så tidlig som i år.