Det er med glede jeg leser i Bygdeposten 29. juni at en større biodrivstoffprodusent ønsker å etablere seg i Modum; her har vi muligheten til å kapre en framtidsrettet og grønn bedrift!

De trenger mye plass, og da er området ved Vikersund Nord-avkjøringa eller på Holemoen passe, da disse områdene begge er over 200 mål. Da var det sannelig godt man ikke la inn all innsats på Skredsvikmoen, hvor det planlagte industriområdet var på kun 130 mål.

Ikke trenger vi å bygge et planfritt kryss til 60 millioner på Katfoss heller. Og ikke trenger vi å bygge ned et turområde benyttet av 400 barn fra skolen og barnehagen, samt beboerne i søndre Geithus. Er det ikke fantastisk hvordan ting går så mye enklere når man tar hensyn til flere faktorer og ikke låser seg til kun ett alternativ?