– Det som er sikkert er at rådyr er det viltet som er i størst konflikt med tettbygde områder

Kongsberg-folk legger ut bilder og videoer av rådyr i tettbygde strøk og mener antall dyr må ha økt. Det som er sikkert er at rådyr er det viltet som er i størst konflikt med tettbygde områder.