(Laagendalsposten)

Hytter, hytter og hytter. Millioner bytter hender i stor stil i våre fjellområder.

Hytteveksten har i enkelte områder vært ekstrem de siste ti årene - på godt og vondt.

Totalt viser tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB) at det i det har kommet opp 2.339 nye hytter eller fritidsbygg i våre fjellkommuner de siste ti årene.

1.046 av disse har kommet opp i Modum, Krødsherad eller Sigdal, mens 1.293 har kommet opp i Kongsberg og Numedal.

Veksten vil fortsette

Og mye vil ha mer, det planlegges nye hyttefelter i alle våre fjellkommuner.

Samtidig er det ikke noen tvil om at det i takt med den økte byggeaktiviteten også kommer motstemmer: De som ønsker seg mer vern av fjell og utmark, og hytteeiere som er lei av å få stadig flere hyttenaboer tettere innpå hyttene de har brukt mye penger på å kjøpe.

Sigdal klart størst

Det er fortsatt ikke tvil om hvem av våre kommuner som troner på hyttetoppen: Sigdal - femte størst i Norge med sine 4.595 registrerte hytter eller fritidsboliger.

Det er en økning i Sigdal på 17,8 prosent siden 2010. I antall er økningen på 748 nye hytter. Økningen fra 2019 til 2020 ligger på 1,4 prosent.

Dra pilen under fra side til side, så får du se hvordan det har endret seg på Tempelseter og Haglebu fra 70'-tallet frem til i dag.

Rollag har prosentvis størst vekst

Vi finner en langt større prosentvis økning i Rollag. Totalt er det i 2020 registrert 2.261 hytter her. Det er en økning på 27,5 prosent - 488 flere hytter på ti år.

Det er også i Rollag vi finner den største prosentøkningen fra 2019 til 2020 - 2,6 prosent.

Under ser du hvordan deler av fjellet på ved Vegglifjell skisenter har endret seg siden '70-tallet. Dra i pilen.

– Jeg kan jo ikke annet enn å være glad for at det er utvikling i fjellet vårt, sier Rollag-ordfører Viel Jaren Heitmann.

– Tror du utviklingen i fjellet vil fortsette?

– Ja. Vi vil jo fortsatt bygge hytter. Samtidig jobber vi jo med den nye kommunedelplanen for fjellet. Og der vil vi jo mene noe om hva vi vil med fjellet vårt i fremtiden, svarer hun.

– Og jeg mener jo at vi må få en dreining mot varme senger som vi kan leve av etter at byggingen er over.

– Vi er gode på å bygge, men ikke så gode på ettermarkedet. Vi har litt å ta igjen der, kan man si, avslutter Jaren Heitmann.

Saken fortsetter under bildet.

Vil ha flere hytter

Til sammenligning mangler Nore og Uvdal bare 11 hytter på å nå 4.000 hytter ved inngangen til 2020, men likevel har økningen de siste ti årene bare vært 4,4 prosent viser tallene fra SSB.

I løpet av de siste ti årene har Nore og Uvdal fått 155 nye hytter.

– Det ligger fortsatt potensial til utvikling og vekst basert på dette markedet, uttalte Nore og Uvdal-ordførerer Jan Gaute Bjerke til Laagendalsposten 28. februar.

Under ser du endringer fra Uvdal og området rundt Flåtasetre fra '70-tallet frem til i dag. Dra i pilen.

I samme sak uttalte Flesbergs ordfører Oddvar Garaas at: "Vi legger jo opp til å bli en god kommune å etablere seg som hytteeier her i Flesberg, og det er tydelig at vi blir oppfattet slik."

Likevel har veksten i Flesberg ikke vært "større" enn 10,5 prosent de siste ti årene. Opp 329 nye hytter eller fritidsboliger. Veksten fra i fjor til i år har vært 1,9 prosent.

Under ser du hvordan fjellet rundt Blefjell skisenter har endret seg siden '70-tallet. Dra i pilen.

Vekst i Krødsherad - nedgang i Modum

Den av våre fjellkommuner som har hatt nest størst prosentvis vekst er Krødsherad.

Kommunen som satser tungt på varme senger har likevel fått en vekst på 23,1 prosent de siste ti årene. Opp 296 nye hytter.

Dra pilen fra side til side, så får du se hvordan det har endret seg på Norefjell i området rundt gamle Fjellhvil og Norefjellstua.

Modum er neppe å regne som en hyttekommune, det syntes også på tallene. På ti år har veksten kun vært på to nye hytter. På de siste to årene har det faktisk blitt to færre registrerte hytter.