– Det er godt å begynne på skolen igjen, sier Theodor (9), Thea (9) og Asta Viktoria (10)

Etter å ha holdt stengt i fem uker åpnet skolene igjen for barna i 1.–4. trinn mandag, og de aller fleste elevene ved barneskolene i Midtfylket var møtt opp.