– Det er dumt å bli påtvunget hytterenovasjon som ikke brukes! Ber ordføreren finne en løsning

Innføring av hytterenovasjon i Modum har skapt reaksjoner. Hytteeiere som tar med søpla hjem og kaster den i dunken hjemme må likevel betale for noe de ikke bruker.