I et debattinnlegg 2. juni etterlyser Birger Moen utbedringer på fylkesvei 2894, mellom Sundbakken i Sigdal over Råenskogen via Bråtastua til Krøderen. Jeg kan berolige Moen med at dette er en strekning der det skal uføres flere tiltak gjennom sommeren.

Hele strekningen er delt opp i fire etapper. Den delen som er utført til nå er en strekning Krøderen-Bråtastua som er dypstabilisert før asfaltering, det vil si at det utføres en prosess i forkant av asfalteringen hvor pukk og bitumen freses ca. 25 cm ned i veigrunnen. Dette for å gi en ytterligere forsterkning før ny asfalt kommer. Etter at dette tiltaket er utført skal strekningen ligge en periode før det legges ny asfalt.

Dette er også utført på denne strekningen. Selve dypstabiliseringsprosessen medfører ekstra ulempe for trafikantene og vi benytter derfor informasjonsskilt i hver ende av veistrekningene, slik at trafikantene er oppmerksomme på ulempen og kan velge å benytte andre veier i perioden hvor arbeidet pågår. Dypstabilisering benyttes på egnede parseller rundt i hele Viken og er en egen kontrakt enn de vanlige vedlikeholdskontraktene for asfaltering.

Når det gjelder resten av veien, så vil strekningen fra Bråtastua-Fyrandvannet (kommunedelet) asfalteres på vanlig måte i første omgang i løpet av høsten. Dette er arbeid som ligger i en av våre vanlige vedlikeholdskontrakter for asfaltering og utføres av en annen entreprenør enn de som har dypstabiliseringskontrakten. På denne strekningen vil det i forkant bli utført punktvis utskifting av masser av veikroppen der bæreevnen er vurdert å være for dårlig. Størstedelen av strekningen vil også grøftes i løpet av sommeren. Resten av fylkesvei 2894 fra Fyrandvannet-Tukudalen lå opprinnelig inne i planene for 2022, men nå klarer vi å få asfaltert denne strekningen samtidig som asfaltmaskinene er på plass i høst.

Vi forsøker også å få med strekningen Tukudalen til asfaltskjøt ved Nedre Reistadt i høst selv om den også var planlagt i 2022. Dette er en kostnadskrevende strekning. Dette blir et godt år for brukerne av veien over Råenskogen. Jeg kan forsikre Birger Moen om at undertegnede ikke selv kommer til å utføre arbeidet men at dyktige entreprenører som har vunnet anbudet basert på pris og kvalitet kommer til å stå for arbeidet.

Les også

Driver du gjøn med oss Olav?