Gå til sidens hovedinnhold

Dersom viljen var det eneste rette…

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

De fleste har sett fortvilelsen utspille seg i Moria-leiren i Hellas, blant migranter som har levd i en håpløs situasjon i mange år. Vi har blitt presentert hjerteskjærende bilder i ulike media, som stikker dypt i hjerterota hos de fleste. Da er det flott å se at det er mange moinger som engasjerer seg på vegne av disse. Som medmennesker er det forferdelig å se situasjonen som eksisterer i vårt «nærområde», som Hellas i denne sammenheng defineres som. At Hellas ligger lettere tilgjengelig enn andre lands flyktningeleirer kan være noe av årsaken til at vi ser stor frivillighet inn i disse områdene, som igjen sikrer at vi får god mediedekning herfra. I kjølvannet av denne dekningen har enkelte gitt et inntrykk av at Norge (og Modum) gjør for lite for mennesker i Moria.

Når det er sagt; knapt noen land tar imot flere flyktninger enn Norge, ut ifra folketall. Det samme gjelder på bistand, Norge er blant de som gir mest. Det skulle bare mangle, vi er svært privilegerte her i nord. Noen vil dra det så langt å si vi er bortskjemte, noe vi kanskje er. Og vi bør kanskje gjøre mer. Men å overby hverandre med tall, blir for lettvint.

En bærebjelke i norsk asyl- og flyktningpolitikk er at vi skal ta imot kvoteflyktninger gjennom FN-systemet. Dette er mennesker som har et dokumentert beskyttelsesbehov, og som ofte har ventet lenge på å få komme til et nytt hjemland. I år har Norge forpliktet å ta imot 3000 kvoteflyktninger, hvorav vi i Modum har forpliktet til å ta 18 av disse – i tillegg til eventuelle familiegjenforeninger. På grunn av covid-19, og konsekvensene dette gir, vil vi bosette færre flyktninger enn planlagt. Dette til tross for at FN melder om rekordmange mennesker på flukt – verden over. Ikke siden andre verdenskrig har det vært flere på flukt.

Situasjonen i Moria, og andre steder i Hellas, er forferdelige. Det er det ingen som helst tvil om. Likevel rapporteres det om mange leire i verden hvor situasjonen er (minst) like ille, men som akkurat nå ikke har medias søkelys – av ulike årsaker. Disse flyktningene må ikke bli forbigått dersom vi skal etterstrebe en rettferdig behandling av alle mennesker på flukt.

Vår tids utfordringer rundt flyktninger og migranter er en langt viktigere sak enn å forenkle dette til å handle om en vilje til å ta imot 50, 500 eller 5000 fra én leir. Sett i lys av at vi allerede sliter med å bosette de vi skal, blir det mer retorikk enn politikk når man overbyr hverandre på viljen til å ta imot flere.

Ingen land i Europa kan ta imot alle som ønsker å komme hit. Samtidig vet vi at asylpolitikk må bygges på en rettferdighet hvor alle flyktninger skal behandles likt. En politikk rettet mot én spesifikk leir gir ingen rettferdig behandling – når nøden er like stor andre steder. Derfor er vårt håp, og vår innstendige bønn, at norske myndigheter fortsetter det viktige arbeidet med å legge press for å få til et mer forpliktende internasjonalt samarbeid. Dette er veien å gå for å få en mer human, forutsigbar og rettferdig løsning på migrasjonsutfordringen.

Dersom Norge blir bedt om å ta imot flere kvoteflyktninger, mener vi i Modum Høyre at vår kommune bør ta sin forholdsmessige andel. Det skulle bare mangle. Men å hjelpe migranter på bakgrunn av mediedekning, mener vi er feil. For dette handler ikke om manglende vilje, men å stå opp for rettferdighet.

Les også

Beklager, Moria!

Kommentarer til denne saken