↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Telefon

404 00 205
454 30 269

Besøksadresse

Åmotsbakken 4
3340 ÅMOT
  1. Beskrivelse

Norgeshus Midtfylket Entreprenør er et veletablert entreprenørselskap i sterk utvikling. Vårt nedslagsfelt er Midtfylket og Buskerud med boliger og prosjekt i varierte størrelser. Vi er en del av den landsdekkende boligkjeden Norgeshus som har både hus og hytter i sin portefølje. Kundene sine tanker og behov er vårt utgangspunkt.

Vi utformer optimale løsninger for deg og din familie. Vårt hovedmål er at du skal oppleve en trygg opplevelse fra start til slutt.