↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

468 52 532

Besøksadresse

Krøderveien 1403
3370 VIKERSUND
  1. Beskrivelse

Stadig voksende pukkverk som leverer prima varer til ulike prosjekt for entreprenører og privatpersoner.

Vi bistår med lasting, raskt og effektivt.

Alle masser fra Snarum Pukkverk er testet og er radonfrie og CE - godkjente.

 

Sprengstein- I bunn av tomter og veier ved oppfylling over en meters høyde.

Kult- Til oppbygging av tomter og veier inntil 50 cm.

Pukk- Til toppdekke av gårdsplasser og liknende, samt til fylling rundt rør og kummer.

Subus 0-32mm- Bærelag i veier og plasser.

Subus 0-20mm- Toppdekke av veier og plasser.

Subus 0-11mm- Toppdekke av veier og plasser.

Grovt bærelag 0 - 60 mm- Oppbygging av veier og plasser.

 

 

Ta kontakt angående priser og leveringsbetingelser