Departementet avviser formannskapets protest mot Knuten-vern

Kongsberg formannskap får ikke respons hos kulturdepartementet for sin protest mot utvidet vern av Knutefjellet.