Denne krabaten kan endre de nye E134-traseene ved Elgsjø

Hils på barkebilla «Orthotomicus longicollis». I hele Norge finnes den bare i Notodden – ved Elgsjø og ved Follsjøen. Dermed kan han komme til å endre trasévalgene for den nye E134 over Meheia som nå er under planlegging.