Denne hytta økte belegget med 200 prosent

2020 har vært et rekordår for kystledhyttene i oslofjorden, selv om mange hyttene har hatt en kort sesong.