Gå til sidens hovedinnhold

Den triste historien om Bjørn Hæhre bør få oss til å tenke; hvor god eldreomsorg har vi i Modum?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Dessverre måtte det skje et dødsfall før vi avdekker mulige mangler i eldreomsorgen. Det er svært trist å lese historien om Bjørn Hæhre, som døde uventet 3. juli i år. I kommende møte i hovedutvalg for helse- og sosialsektoren kommer jeg til å be om en redegjørelse om denne saken. Det er viktig med faktaopplysninger, før vi eventuelt kan foreslå forbedringer.

Alle politiske partier driver nå intens valgkamp, lørdag 21. august sto jeg selv på stand i Åmot. Mange av de jeg snakket med var opptatt av denne saken og ga tydelig uttrykk for at slik kan vi ikke ha det her i bygda vår. Hjemmesykepleiere som er så styrt av vedtak og klokken at de ikke har tid til å se enkeltmenneskers samlede behov og hjemmehjelpere som må forholde seg til vedtak på to timer pr. måned til å rydde og vaske i et hjem.

Vi har svært dyktige ansatte i eldreomsorgen vår. Jeg har selv sett hvordan de utfører arbeidet sitt. De fortjener skikkelige arbeidsvilkår, en lønn å leve av, hele faste stillinger og ikke minst medbestemmelse over egen arbeidssituasjon. Arbeiderpartiet vil gjennomføre en tillitsreform som handler om å gi de ansatte tid og tillit til å gjøre en god jobb, og om reell medbestemmelse over egen arbeidshverdag.

Dette handler også om at vi har behov for å rekruttere nok ansatte innen velferdsyrkene til å dekke det økte behovet vi vet kommer i årene framover. Skal helse og omsorg være en attraktiv karrierevei, trengs det hele og faste stillinger. Vi kan ikke fortsette å utdanne 2–3 personer for å dekke ett årsverk.

I fjor så vi et ordføreropprør der 138 ordførere varslet at de frykter alvorlige velferdskutt på grunn av høyreregjeringens manglende satsing på kommunene. En hardt presset kommuneøkonomi gjorde at Modum kommune har redusert ca. 15 årsverk innen helse og omsorg, det utgjør 30–35 stillinger som nå står ubesatt. Vi husker alle det famøse brevet fra Modum kommune med varsel om mulig oppsigelse til 700 ansatte. 12 heldøgns omsorgsplasser er lagt ned, noe som har økt presset på blant annet hjemmesykepleien.

Nå trenger vi en regjering som vil styrke kommuneøkonomien og ikke gi enda større skattekutt til de som har mest fra før.

Les også

Bjørn fra Modum trodde hele livet på fellesskapets løsninger. Men han følte seg sviktet da han selv trang hjelp

Kommentarer til denne saken