Valgets virkelig store taper i Modum er ikke Arbeiderpartiet som gikk kraftig tilbake, og MDG som falt ut av kommunestyret. Det er demokratiet og valget i seg selv som er den store taperen. Kun 55 prosent av de som kunne stemme deltok i valget. I Stalsberg stemmekrets er de nede i 50 prosent. Halvparten satt hjemme. Å ikke stemme er som å gi en halv stemme til de du ikke liker. Dermed er det mange som nå representerer hjemmesitterne selv om de er dårlig likt.

Forklaringen på lav valgdeltakelse er sikkert flere. Valgforskere peker på at unge voksne generelt er dårlige til å bruke stemmeretten. I Modum, der Arbeiderpartiet fortsatt er størst, men kraftig svekket, er det en teori at mange av dem som normalt sett stemmer AP har satt seg på gjerdet, på grunn av partiets elendige resultat på landsbasis, og at de har sittet der også ved lokalvalget?

Men hovedutfordringen i Modum er også at politikerne ikke har klart å skape et skikkelig engasjement i valgkampen. Den har stort sett handlet om helt uviktige saker for mange velgerne. Hva har politikerne ment om saker som er viktig for de unge og hva har de gjort for å vekke engasjementet til de veletablerte som hverken har behov for barnehageplass/skole og der eldreomsorg er noe de kanskje får behov for en gang langt inn i framtiden? Ingenting.

Kan det komme av toppkandidatenes alder? Det er kun en ung blant dem – FrPs Nikolay Edin Larsen som er 19 år. Utover det er det mye grått hår, levd liv og der ungdommens puls for lengst har roet seg ned. Dermed er de kanskje ikke opptatt av nattbuss hjem fra Oslo og Drammen i helgene, for eksempel. De tenker kanskje mer på vedfyring, raggsokker, rolige kvelder og innholdsløse netter. De er vage når det gjelder botilbud til ungdom. Hva de eventuelt skulle kommet på av saker som ga gjenklang hos de veletablerte midt i livet er ikke så godt å si, men de kan ikke la så store velgergrupper seile sin egen sjø. Hvor er visjonene? Hvor er stemmene som skaper entusiasme?

Når så mange innbyggere lar være å stemme kan det enten komme av at de føler livet er bra eller at de har gitt opp politikerne og gir blaffen. Begge deler handler om likegyldighet. Det er skummelt. Det er derfor tid for selvransakelse hos de politiske partiene. Kanskje vil det også komme saker som vekker et større engasjement. Vi så det på Sysle da skolens framtid kom i spill. Da våknet mange som ellers ikke har engasjert seg spesielt mye i lokalpolitikk. For hva er lokalpolitikk? Det er lett å trekke litt på skuldrene av det hele når alt går på skinner og ikke noe av det vi er glad i er truet. Det er når det butter at lokalpolitikken blir synlig.

Vi tror det vil komme flere saker som engasjerer framover. Kommunedirektørens advarsel om at det vil bli vesentlig strammere framover og at kommunens sikkerhetsnett blir litt mindre finmasket. Da vil folk reagere. Men politikerne må også klare å skape mer entusiasme. Snakker de kun om kommunens primæroppgaver blir det litt for mange som trekker på skuldrene.

Også i Øvre Eiker var valgdeltakelsen lav. Kun 56 prosent. I Sigdal kom de opp i 62 prosent, som er bra tatt i betraktning av at det har vært en valgkamp uten store saker som har vekket engasjement. I Krødsherad stemte 73 prosent av de som hadde anledning til å gi sitt besyv ved valget. Der er det uten tvil skolesaken som har mobilisert velgerne. Men i Modum er det dessverre en altfor lav valgdeltakelse. Så se og kom dere på TikTok for å nå de unge og skap mer entusiasme som vekker gehør hos flere. Det gjelder hele bøtteballetten.