Saken om strømming av kommunestyre- og formannskapsmøter i Krødsherad kom samtidig med en evaluering av Venstres første år i kommunestyret siden 2003. Bygdelista og Høyre fremmet strømming som en mulighet for å gjøre de politiske møtene mer tilgjengelig for folket. Venstre støtter offentlig åpenhet.

Vi så også fram til en oppstramming av møtene for å strømme. Overraskende for oss, ønsker ikke Arbeiderpartiet strømming. De vil «videreføre den gode debattformen».

LES OGSÅ: – Må ha baller nok til å gå på talerstolen

Nettopp manglende debattkultur er en del av den store utfordringen i Krødsherad kommunestyre. Møtene er så uformelle at de grenser mot å være respektløse.

Jeg har bare vært med på en sak der kommunestyret har endret formannskapets innstilling. Ordfører Kalager har sågar uttalt at «vi avgjør på kammerset», uten at da han mente i formannskapet. Denne innstillingen tar piffen fra enhver opposisjonspolitiker som pliktskyldig møter, uten noensinne å kunne delta med innspill som blir tatt til følge. En åpen debatt kunne gitt utfall som ville vært bedre for bygda.

I Facebook-debatten som fulgte Bygdepostens leder på 22. oktober, ble det understreket at Arbeiderpartiet styrer etter programmet og vil ikke vike fra dette. Krødsherad styres altså etter det som ble jobbet fram i 2015 i tre år til, uten å ta hensyn til at tiden går og en utvikling som bør bli tatt med i betraktningen.

LES OGSÅ: Kanskje De bør komme Dem på luften, Gustav Kalager!

Jeg har erfaring som vara i kommunestyret i Sigdal. Der var det, på tross av et evig regime med Senterpartiet i spissen, en mye mer åpen og reell debatt. Selvfølgelig ble mye avgjort på gruppemøter, men det var også rom for å utvikle vedtak i kommunestyremøtet som følge gode debatter.

Arbeiderpartiet utøver en maktarroganse. Kanskje kan det i denne saken om strømming dukke opp frimodige representanter som våger å gå imot sitt eget regime og stemme for å vise folket hvordan kommunestyrene foregår. Jeg er selv spendt på formannskapsmøtene. Jeg har forsøkt å entre en gang, men fikk bryskt beskjed om at «vi er ikke ferdige». Dermed ble det til at jeg ikke satte meg i hjørnet for å lytte.

Ja, strømming gjør det tyngre å delta i debatten. Vi må kanskje nok opp på en talerstol. Vi må tenke en gang ekstra igjennom hva som skal sies. Det er ikke god tv, men som kommunestyrerepresentanter har vi et ansvar for å delta aktivt i debatten og forsøke å bidra til at Krødsherad blir ei bedre bygd å bo i og å besøke. Vi kryllinger kan også debattere i åpenhet!

LES OGSÅ: Vil skjerpe kravene til grunneierne