Gå til sidens hovedinnhold

Demokrati, rådhus og valg

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Hva skal til for at vi har et godt demokrati?

Et flertallsvedtak i kommunestyret sier ingenting om det er et demokratisk vedtak.

For at demokratiet skal være godt, må lover, regler, reglementet, involvering og tidligere kultur følges. Involvering av aktuelle innbyggere, og gode diskusjoner, før saken endelig blir skrevet, hører med i en prosess til et demokratisk vedtak.

Jeg mener vi har flere eksempler på dårlige demokratiske prosesser i Modum de siste årene, et av de verste er måten Furulund Bofellesskap ble nedlagt på, og mange brukere tvangsflyttet.

Den demokratiske prosessen i den saken, fram til det politiske vedtaket, fulgte ikke kommunens eget reglement engang, mener nå jeg.

Nå skal en ny sak settes i gang, hva skal skje med dagens rådhus?

For mange år siden var rådhuset bygdas stolthet, og et sted du måtte for å få noe utrettet. Rådhuset lå midt i kommunestedets sentrum. Rådhuset var viktig, men hva er det i dag?

Det er færre og færre grunner til at vi må på rådhuset. Med den digitale utvikling blir det bli mindre og mindre behov for hvert år. Fremover vil det være et hus som inneholder kommuneadministrasjonens kontorarbeidsplasser.

Tidligere var sentrumsnærhet viktig, det spiller ingen rolle lengre. I dag er det viktig med nærhet til kollektivtransport. Ansatte må kunne ta bussen på jobb.

Vi bør bygge et enkelt og rimelig kontorbygg. Alt vi gjør i kommunal regi må være til det beste for innbyggerne. Vi må ikke ha rådhuset på en av Modums beste tomter. Dersom tomten kan selges og gi et godt bidrag til det nye bygget, må dette være det beste. Fellesskapets penger må brukes mest mulig mot tjenester til innbyggerne.

Jeg håper vi, i denne saken, kan få en god demokratisk prosess, der alle muligheter kommer fram, og diskuteres som reelle muligheter.

Om et år er det kommunevalg. Vi har lav valgdeltakelse i Modum. Hva forteller det? Valgdeltakelse er et uttrykk for demokratiets helsetilstand. Et uttrykk for graden av engasjement og involvering i befolkningen generelt.

Vi trenger et skifte i Modum for å endre dette, og få det bedre. Det er innbyggerne som skal settes i sentrum når noe skal skje, innbyggerne er kommunens eneste og beste kunder. 

Kommentarer til denne saken