Gjennom et innlegg i Bygdeposten 18.7.2018 med overskriften «et politidistrikt i fritt fall som ikke lytter til de som har skoa på» skriver politiinspektør Torill Sorte om nærpolitireformen i Sør-Øst politidistrikt (SØPD). Beskrivelsen som kommer frem i artikkelen sier ikke noe nytt om Nærpolitireformen.

Sorte tar utgangspunkt i artikler som er framkommet i media siste tiden som beskriver at ledelsen i SØPD lever i en annen verden enn tjenestemenn / kvinner som jobber ute med oppdragsløsning / publikumskontakt.

Det kommer fram i artiklene at endringene som nå gjennomføres ikke fungerer og får motsatt effekt av det som er beskrevet som målsetting for reformen. Artiklene har fått mye publisitet og det er et stort antall tjenestemenn/kvinner som «jobber med skoa på» som har gått ut og støttet innholdet i det som er beskrevet.

LES OGSÅ: – Vi sitter igjen med kun et fjernpoliti 

Sorte beskriver at mye går veldig bra i SØPD. Hun skriver lite om den nye operasjonssentralen som fra 25. april erstattet sentralen i de fire gamle distriktene. Tallmaterialet fra de fire gamle sentralene lå som grunnlag så det var kjent hvor stort antall telefoner man kunne forvente inn. Det ble valgt å iverksette sentralen med lavere bemanning enn hva som var dokumentert som behov. Dette førte til at publikum ikke fikk svar på 02800 og det var manglende kapasitet på å besvare 112. Dette var et bevisst valg fra ledelsen i SØPD.

Internt i SØPD ble det meldt en rekke avvik på at bemanningen på sentralen var for lav. Det var ikke kapasitet til å gi patruljene nødvendig oppfølging og det var ikke kapasitet til å svare 02800 samt et betydelig antall 112 telefoner.

Ingen tiltak ble iverksatt av ledelsen i SØPD før pressen satte fokus på problemet. Da meldte ledelsen at det må vurderes å øke bemanningen på sentralen.

Sorte nevner ikke at blant tjenestemenn/kvinner som jobber ute i etaten er det liten tillit til Politimester og øverste ledelse i distriktet grunnet gjennomføringen av «Nærpolitireformen».

LES OGSÅ: Politiet der du er 

Ved store endringer er det viktig med gode prosesser. Dette har sviktet i SØPD. Når ledernivået under politimester ikke var ansatt i stillingene sine og fikk demonstrert at den som ønsker å diskutere andre løsninger enn malen til Politidirektoratet (POD) blir presset ut av lederposisjon så er det noe som setter seg i organisasjonen.

Gjennom media kunne tjenestemenn kvinner i februar lese at POD hadde brukt et advokatfirma til å se på klagene som var kommet inn om prosessene som var gjennomført i SØPD. Det ble beskrevet at POD skulle ta ansvar for tiltak i SØPD for å styrke samarbeid og kommunikasjon og løse opp konflikter som er i distriktet.

Når man nå gjennom ulike oppslag ser at tillitsvalgte påpeker en rekke forhold som er under en hver kritikk så må det være lov til å spørre om alt går veldig bra i SØPD. For det ser ut som de som har skoa på mener det ikke går bra.

Sorte beskriver gjennom sin artikkel hvilke mål som vi ønsker å oppnå gjennom reformen. Det hun ikke sier noe om er at de som står bak artiklene som gir inntrykk av «et politidistrikt i fritt fall som ikke lytter til de som har skoa på» ønsker å oppnå samme mål gjennom en annen metode. Det er ikke mulig å forklare «Nærpolitireformen» kortfattet.

Artiklene til «de som har skoa på» forteller at det er en god stund siden kruttet ble funnet opp. Vi kan bruke kunnskapen vi har om dette og bygge videre med sunn fornuft og god ressursutnyttelse så unngår vi de negative konsekvensene vi nå ser i SØPD.

LES OGSÅ: – Over og ut, fra Krødsherad lensmannskontor 

Sorte viser til malen fra POD. Den beskriver at vi skal finne opp kruttet på nytt. De har sendt med en oppskrift for dette. Foreløpig virker ikke oppskriften. Det ser ut som det er store mangler ved den og ingen vet om vi klarer å finne opp kruttet på nytt. Men det skal gjennomføres. Koste hva det koste vil. Det kan nevnes at svensk politi prøvde samme oppskrift for noen år siden. De har konkludert med at oppskriften ikke fungerer.

Sorte beskriver i sin artikkel at det er krevende at en del ansatte får nye arbeidsplasser og endret tjenestested. Jeg mener dette er feil. Ansatte som får endret oppmøtested hvor det er fornuft i endringene aksepterer dette og innretter seg etter det.

Det som lager støy er når ansatte uten mål og mening blir flyttet fra et tjenestested til et annet. Eneste begrunnelsen er å vise endringer. Hvis vi ikke klarer å gi annen begrunnelse enn at POD sier det er lurt så er det behov for en tenkepause. Politimester og øverste ledelse har nå jobbet med reform og endringer i to år. Når de ennå ikke har klart å forklare ansatte hvorfor dette gir et bedre politi så er tiden overmoden for å gå i seg selv og spør om jobben som gjøres gjennom reformen holder mål.

Passkontoret på Kongsberg antas å utstede 6500-7000 pass i kommende år hvis det består. Politimester har foreslått å legge ned passkontoret begrunnet med at det gir bedre tjenester til innbyggerne i Kongsberg og Numedal. Dette skal avgjøres av justisdepartementet. Dersom passkontoret på Kongsberg legges ned skal de ansatte som utsteder pass begynne å pendle fire mil til Drammen for å utstede pass der. Så kommer kundene etter litt senere på dagen. Kostnad for utstedelse av hvert enkelt pass blir den samme for politiet om passkontoret blir på Kongsberg eller ikke.

Sorte skriver at vår politimester sier at «intet er hugget i stein, men vi må være villig til å prøve».

Når en ser på argumentene som er fremkommet i debatten om passkontor på Kongsberg så må det være lov å spørre om hva som skal til for at politimester innstiller på noen annet enn det byråkratene i POD sier er lurt for å lage en bedre tjeneste til innbyggerne.

Den egentlige begrunnelsen for å foreslå å legge ned passkontoret er vel at det er eneste måten å synliggjøre så store endringer som POD krever.

Sorte nevner ikke at jurister slutter en etter en i Buskerud. Spisskompetanse blir borte som tar år å bygge opp igjen. Årsaken er håpløs organisering i ny organisasjon. Utviklingen har vært synlig gjennom to år uten at det er tatt nødvendige grep for å beholde kompetansen.

Sorte nevner ikke at ansatte blir tatt ut av sine stillinger og flyttet til et annet sted. På tjenestestedet de ansatte flyttes fra blir det da stående igjen oppgaver som ikke blir håndtert.

Her kjøres det en prosess hvor vi later som at oppgavene blir borte over natten. For publikum og klientell som blir berørt er ikke dette en bagatell – det er dårligere polititjeneste.

LES OGSÅ: Hvorfor ikke lytte mer til de som har skoene på? 

Numedal / Kongsberg og Eikerregionen får mindre antall ansatte for å utføre samme tjeneste som tidligere. Ledelsen i SØPD sier at vi gjør dette for å gi en bedre polititjeneste i regionene. De ansatte som bemanner patruljene og skal løse oppdragene sliter med å forstå argumentet.

Gjennom en prosess som har pågått i snart to år har ikke øverste ledelse i SØPD lykkes med å forklare hva som blir bedre slik at vi klarer å forstå det. Det er her vi snakker om øverste ledelse sin verden – og de som har skoa på sin verden.

Når ledere da stiller seg uforstående til misnøyen blant ansatte, er tiden moden for å se på årsakene til dette. Kommunikasjon er et nøkkelord. Den kan ikke bli dårligere enn hva den har vært fram til nå. Problemene som er belyst av tillitsvalgte gjennom media siste tiden er ikke nyheter for oss som jobber i distriktet. De har vært kjent over lenger tid.

Tiden er moden for å åpne opp for hva vi faktisk gjør i SØPD. Det er klart at noe blir bedre med endringene som gjøres. Så sier «de som har skoa på» at det meste blir dårligere. Vi kan begynne med å prøve å forklare at mindre antall mannskaper dekker større områder med patruljebilene så blir det bedre polititjeneste. For de med skoa på har ennå ikke forstått det. Om de sitter i patruljebiler eller arbeider som etterforskere/saksbehandlere.