Etter å ha lest mange artikler i Bygdeposten den siste tida, reagerer jeg sterkt på hvor mye negativt det skrives om våre nye landsmenn.

Det er nå kommet 30 ungdommer på asylmottaket i Geithus i Modum, og jeg tenker at det er viktig at vi tar i mot dem på en god måte. Overskrifter som : «Skremmer kundene», «Det er all grunn til å være skeptiske» og « Renner ned NAV-kontoret», for å nevne noen, fører til skepsis mot utlendinger, slik jeg ser det.

Neste år vil det komme en velkomstklasse på NMU, skolen hvor jeg jobber, for ungdommer som skal lære norsk. I forbindelse med dette, er det etter min mening svært viktig at tekstene i Bygdeposten bidrar til å bygge broer mellom nye og gamle moinger, i stedet for å skape unødvendig frykt hos de som bor her!

Jeg har både handlet i butikkene i Åmot, hvor det står noen og selger et blad utenfor, og vært innom asylmottaket i Geithus, og har ikke opplevd noe ubehagelig på noen av disse stedene. Ungdommen jeg møtte var hyggelige og bladselgerne har ikke plaget meg på noen måte.

Det er mulig at noen av moingene får dårlig samvittighet, dersom de ikke kjøper et blad av de som står utenfor, men da får vi leve med den dårlige samvittigheten, etter min mening. Det er helt frivillig å kjøpe eller ikke kjøpe disse bladene. Man kan få dårlig samvittighet når man ikke støtter andre frivillige organisasjoner også! Modum er kjent for å være dugnadsbygda fremfor noen. Kanskje vi nå må bruke denne dugnadsånden vår til noe positivt for våre nye landsmenn?

Det koster penger å ta i mot folk som trenger hjelp, men jeg tenker at de vil gjøre noe for oss senere. Norge vil f.eks. trenge mange, som skal ta seg av meg og min generasjon, når vi kommer på sykehjemmet! Det er også viktig å ta i mot folk på en god måte, for på denne måten å forbygge vold og kriminalitet. Selvfølgelig er det viktig at disse ungdommene lærer hvordan de skal oppføre seg i det norske samfunnet, men jeg tenker at folk som har det bra selv vanligvis oppfører seg bra mot andre.

Jeg har blitt kjent med mange utlendinger gjennom skolegang, fritid og jobb, og synes det fortsatt er interessant å bli kjent med folk som kommer fra andre land. Min erfaring er at vi mennesker er ganske like. Det er derfor det er viktig å se på hvilke likheter som finnes, i stedet for stadig å trekke fram hvor ulike vi er! De fleste mennesker ønsker en god familie, gode venner og en jobb, for å nevne noe.

Det er spennende å bli kjent med mennesker fra andre land, og jeg håper at flere enn meg opplever denne gleden i framtida! 

Tone Martha Eriksen