Som leder av Grytelva hytteforening vil jeg få presisere at styret i foreningen ikke har hatt noen diskusjon om eiendomsskatt, og har dermed heller ingen planer om å boikotte handelsstanden i kommunen, slik som oppslaget i dagens BP kunne gi et inntrykk av.  Når enkelte av våre medlemmer går offentlig ut og gir uttrykt for frustrasjon på eiendomsskatten, gjør de dette for egen regning. Jeg ser imidlertid fram til en livlig debatt om dette på årets årsmøte!
 

Grytelva hytteforening ønsker å bidra til å utvikle en god og positiv dialog med lokale krefter i Sigdal/Rollag, det være seg grunneiere, jakt/fiskforeninger, veistyret osv. Vi trives godt i Grytelva-området, det er her vi koser oss og har mye hygge og gode naturopplevelser. Med dette som utgangspunkt er det derfor min personlige oppfatning at boikott ikke er måten vi utvikler dette på. Som hytte-eiere er vi også avhengig av å ha et lokalt handelstilbud på viktige varer, og vi bør sette pris på at man forsøker å holde oppe et så godt lokalt varetilbud som mulig. 

Det er få som liker å betale skatt. Innføring av nye skatter gir derfor lett grobunn for frustrasjon. Det er derfor viktig at eiendomsskatten oppfattes som rettferdig, og at den ikke blir så høy at den hindrer videre utvikling av Sigdal som hyttekommune. Det er begge parter tjent med i lengden.

Knut Olav Furuseth
Leder av Grytelva hytteforening

LES OGSÅ:

Vil ikke lenger handle lokalt

Fem ganger så dyrt for hytteeiere