Innføring av hytteskatt i Sigdal har satt sinnene i kok blant hytteeierne, og det er ikke så rart.

De politikerne som har vært med på å få i stand dette kan umulig ha forstått hva de har holdt på med.

Familien vår har hatt hytte i Skareseter-området i 40 år, og den har vært mye brukt gjennom disse årene. Flott område i behagelig kjøreavstand fra Drammensområdet.

Gjennom årene har det vært en rivende utvikling når det gjelder hytteutbygging i området. Hyttene er blitt større og flere, noe som igjen har bedret mulighetene for bedre veger, innlegging av strøm og sanitæranlegg. I tillegg har opprettelsen av Eggedal Turlag bragt med seg en helt ny verden for tilrettelegging for skientusiaster som for eksempel meg selv.

Alt dette har økt bruksverdien og bruksmulighetene til hyttene året rundt, og dermed drypper det litt mer på lokale næringsaktører også, som butikk, bensinstasjon og trelasthandel.

På bakgrunn av dette er det helt ubegripelig å se hvordan Sigdals politikere nærmest ser på hyttefolket mer som en slags belastning enn som en ressurs for lokalsamfunnet.

Jeg skal være forsiktig med å oppfordre til boikott av næringsvirksomheter, men jeg tror butikksjefen i Eggedal har grunn til å være litt bekymret. Jeg er selv kommuneansatt og vet at kommunebudsjetter kan være utfordrende å få i hop, fordi det er mange gode tiltak man ønsker å tilgodese innbyggerne med. Men her tenker politikerne helt feil.

Hyttefolk bør lokkes til Sigdal og Eggedal, ikke "skremmes" med hytteskatt.

Ok, jeg er prinsippielt imot eiendomsskatt generelt. Jeg har ikke noe imot å betale skatt, men skatt skal være rettferdig, og det vil eiendomsskatt aldri kunne bli. Enda verre blir det når de som i dette tilfelle blir pålagt skatt de gjennom demokratiske valg ikke har noen mulighet til å påvirke, og heller ikke får noen glede av.

La meg si det slik: Jeg betaler gjerne noen hundrelapper for å gå i de flotte skiløypene som tilbys av Eggedal Turlag, men å betale skoler og barnehager gjør jeg helst der jeg bor.

Mine foreldre fikk som hytteeiere tilsendt grunnlaget for eiendomsskatten før jul. Den fortalte om et areal på hytta som virket now merkelig. I forbindelse med at hytta skal overdras til andre i familien hadde det vært en takst på hytta, og der fremkom arealet som ca. 15% lavere enn det tilsynelatende litt tilfeldige arealet som kommunen oppga. Noen flere som har oppdaget det? Kan være lurt å ta en liten sjekk.....

Nå skal jeg stå opp, ta meg en dusj, spise frokost og sette meg i bilen for å kjøre til hytta i Eggedal. Jeg gleder meg!

God påske!!

Per Erik Larsen