Høyre og Frp har svelget så mange kameler at de snart har pukkel på ryggen

MAKT: Senterpartiet har fått det som de ønsker - makt, skriver tidligere leder for kontrollutvalget i Modum, Lars Wilskow Aanes (Frp).

MAKT: Senterpartiet har fått det som de ønsker - makt, skriver tidligere leder for kontrollutvalget i Modum, Lars Wilskow Aanes (Frp). Foto:

Av
DEL

LeserbrevKonstitueringen av nytt kommunestyre i Modum er gjennomført og ny ordfører er valgt. En ordfører som skal styre på et sentrumsalternativ med «støtte»fra Høyre og FrP som vår nye ordfører selv uttalte i et intervju. Senterpartiet har fått det akkurat som de har ønsket seg -MAKT – noe som kan virke å ha vært deres eneste mål, mens Høyre og FrP har svelget så store kameler at de vel snart får pukler på ryggen.

Senterpartiet har klart å kneble Jon Hovland som kanskje har vært den fremste ombudsmannen i Modum for alle uansett sak og tilhørighet. Senterpartiet har også klart å stille krav og fått gjennomslag om å få meg og andre fjernet fra kontrollutvalget med bakgrunn i Vikersund skole saken, en sak jeg for øvrig kan si at et samlet kontrollutvalget (også Senterpartiets representant) har stått inne for og som vi faktisk kan stå rett i ryggen å gå av med glede på.

Ut fra min vurdering vitner det om at det er noe kunnskapsmangel her, det er ikke sånn at dette er en sak kontrollutvalget har skapt, dette er en sak som har pågått i mange år før et samlet kontrollutvalget tok tak i den, noe som er kontrollutvalgets oppgave og plikt.
Det har vært mange runder på Vikersund skole, det var ikke uten grunn at det var fravær av FAU leder på Vikersund skole noen år – historien er lang. Det er ikke mer enn 4–5 år siden det var en tilsvarende sak på Vikersund Skole. Det er viktig å poengtere at det er mange som også har det bra på Vikersund skole, selv har jeg vært veldig fornøyd etter å ha hatt 2 barn der de siste årene men som foreldre vet vi også at det er andre klasser/trinn/elever som ikke har hatt det så bra.
Dette har fra kontrollutvalget side ikke vært noe forsøk på å svartmale Vikersund skole, men et forsøk på å avdekke hva problemet egentlig er å prøve og bidra til at det blir gjort noe med det, for kontrollutvalget har det vært viktig at de som ikke har det bra på en barneskole også skal ivaretas.

For andre kan det se ut som om dette ikke syntes å være så viktig.
Noen har prøvd å gjøre denne saken til at det er et par håpløse foreldre som er ute etter bråk, disse NOEN påberoper seg å sitte med sannheten om hva som er problemet ved Vikersund skole også uten kanskje å kjenne hele saken og at dette dreier seg om mer ressurser. Det stemmer ikke at det kun er noen foreldre, men disse foreldrene har prøvd å stå opp mot et system og si ifra også på vegne av andre og det skal de ha all ære for å ha prøvd, selv om det har kostet. Kontrollutvalget sitter inne med opplysninger som underbygger at det ikke stemmer at det bare er et par håpløse foreldre som står bak, derfor ønsker kontrollutvalget at noen uavhengige utenfra skulle se på saken og ba derfor om ekstra midler til en revisjon. Det skal bli spennende å følge saken videre, den skal opp igjen i kommunestyret for behandling. Da får vi den første syretesten på om Senterpartiet står for en av de første setningene i programmet sitt –

«Som politikere må vi ta vårt ansvar og gjøre vår plikt; lytte til innbyggere» og da faktisk lytte til de foreldre og barn som ikke har det bra på Vikersund skole, og om dette «sentrumsalternativet» nå vil ta tak i saker og gjøre noe med de. Og vise om de er så mye bedre en det styret som har vært i Modum eller om makten overskygger alt.
Jeg skal love at jeg skal følge vårt nye «sentrumsalternativ»med Senterpartiet i føringen med argusøyne framover.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags