Det varsles om en økning i kostnadsrammen på over 60 prosent i utbyggingsprosjektet Vikersund Nord, og byggekomiteens medlemmer Ståle Versland (Ap), Gotfred Rygh (SV) og Ingunn Dalaker Øderud (Sp) ser ut til å ta det hele med stoisk ro: «Etter mandagens møte i byggekomiteen ville ingen av komiteens tre medlemmer kalle rådmannens innspill for en budsjettsprekk.» (Bygdeposten 25. januar).

 

At rådmannen ikke har klart å kvalitetssikre tallene vitner om slett arbeid og tydelig mangel på kvalitetskontroll. At man blant annet har «glemt» riggekostnader på 4.5 millioner er uforståelig. En økning i kostnader på 17.6 millioner er svært mye, med tanke på kommunens økonomiske situasjon og fremtidige utfordringer.
Rådmann Aud Norunn Strand uttaler til Bygdeposten at «Vikersund Nord er et plussprosjekt for kommunen, hvor inntektene vil bli høyere enn kostnadene.»
Det er en påstand som er høyst usikker. Rådmannen har feilet i forsøket på å beregne kostnader. Hvordan skal vi ha tiltro til at Vikersund Nord er et plussprosjekt for kommunen?

LES OGSÅ: Kvalitetskontroll i Modum kommune

At så erfarne politikere som Versland, Rygh og Øderud ikke ser at denne økningen er en budsjettsprekk er for meg meget besynderlig. Det er grunn til å minne om at da rådmannen i sitt budsjettforslag for 2017 (oktober 2016) la inn en økning på nesten 20 millioner mer for Vikersund Nord enn det som var politisk vedtatt året før, var det Bygdelistas Hanneke Molenaar som oppdaget dette, og sørget for at rådmannens økning ikke ble vedtatt.

Ap, SV, Bygdelista og MDG hadde derfor følgende budsjettkommentar i kommunestyremøtet 9. desember 2016: «Investeringsbudsjettet for Vikersund Nord økes ikke ut over det som ble vedtatt i Økonomiplan 2016 – 2019 denne gangen.»
Gitt at Ståle Versland er korrekt sitert i Bygdeposten så synes jeg det er på sin plass med en forklaring på hvorfor ordføreren fra 9. desember 2016 til 25. januar 2017 har skiftet mening om økonomirammen for Vikersund nord.

Det er all mulig grunn til å stille spørsmål om ikke Vikersund Nord nå bør skrinlegges. Kostnadene kan bli større enn rammen som rådmannen foreslår på 54 millioner. Dette prosjektet har heller ikke bred støtte i bygda, og jeg er redd det fort kan bli et pengesluk.

Det tåler ikke vår kommuneøkonomi.