Vi er en byggentreprenør med sterk lokal forankring i Modum kommune. De fleste av våre 70 ansatte er fra kommunen, og vi har naturlig nok et sterkt engasjement for lokalmiljøet. Vi er opptatt av samfunnsutvikling i vårt eget lokalområde, og satser strategisk på byggprosjekter som vi mener bidrar til utvikling av kommunen.

Utbygging av Vikersund Nord er ett av prosjektene vi har fulgt nøye.
Vi synes en utvikling mot fjorden i Vikersund er både positivt og framtidsrettet, og har forberedt oss på å jobbe fram et konkurransedyktig tilbud på bygg entreprisene.

Vår entusiasme stilnet fort.

Les også

Vikersund nord og hvordan politikerne velger å bruke innbyggernes penger

Vikersund Utvikling A/S eies 50 prosent av Modum kommune og 50 prosent av Rom Eiendom. Med et så stort kommunalt eierskap var vi sikre på at alle byggentrepriser ville lyses ut offentlig, etter normal prosedyre. Det er en ryddig og forutsigbar prosess, som sikrer rettferdig konkurranse i markedet.

I midten av desember kontaktet vi derfor Rom Eiendom for å melde vår interesse.
Da fikk vi vite at papirene allerede var sendt ut til noen utvalgte entreprenører, og at prosessen var godt i gang med disse.

Jobben skulle gjøres etter en samarbeidsavtale og etter Åpen bok-prinsippet. Fristen var satt til 15. januar 2017 med en målpris, og seinere tid utsatt til 10/2-17.

Vikersund Utvikling er nemlig ikke omfattet av loven om offentlige anskaffelser, siden kommunen kun eier 50 prosent. Siden vi da fra starten lå flere hestehoder etter våre konkurrenter, var det for oss risikofylt å rekke å levere et gjennomtenkt tilbud til denne fristen.

Dessuten ble det ganske raskt klart at Vikersund Utvikling har engasjert daglig leder fra ett av våre konkurrerende selskaper som byggeleder i prosjektet. Det betyr i praksis at dersom vi vil levere et tilbud, må vi synliggjøre vårt prisnivå/kostnad nivå samt vurderte påslag til en mulig konkurrent i hverdagen.

Seinere i desember lyste kommunen ut grunnarbeidene på offentlig anbud, dette i henhold til normale prosedyrer i Modum kommune.
Vi er skuffet og overrasket over at et så stort prosjekt med kommunalt eierskap organiseres på denne måten.

Les også

Millionene ruller i nord

At ikke det legges opp til fri konkurranse på like vilkår synes for oss helt uforståelig.
Vi er en bedrift som jobber hardt for å ta samfunnsansvar i kommunen, som skaper arbeidsplasser for innbyggerne og lærlingplasser for ungdommene.
Da er det rett og slett demotiverende å føle at vi ikke får en rettferdig sjanse til å delta i en av de mest spennende utbyggingene i kommunen på lang tid.

Jan Petter Hansen

Daglig leder
Peab – Senter Bygg