Under overskriften «Kommunen dropper anbud», kunne vi lørdag 11.02 lese Daglig leder i Peab Senter Bygg Jan Petter Hansen sin beskrivelse av en anskaffelsesprosess for utbyggingen vi i Vikersund Utvikling AS ikke kjenner oss igjen i.

Det kommersielle selskapet er ikke underlagt lov om offentlige anskaffelser (uavhengig av kommunens eierandel), og det er også svært uvanlig at vanlig bolig- og næringsprosjekter i det åpne markedet lyses ut offentlig. At kommunen utlyser en offentlig konkurranse om bygging av offentlig infrastruktur er en selvfølge.

For inngåelse av en så stor og viktig utbyggingskontrakt i Vikersund, avholdes det selvfølgelig en anbudsprosess basert på en ordinær konkurranse i det lokale entreprenørmarkedet. Den 12.01.2017 sendte Vikersund Utvikling AS ut konkurranseunderlaget samtidig til alle som hadde meldt sin interesse, inkludert Peab Senter Bygg. Den 24.01.2017 meddelte Peab Senter Bygg på mail at de ikke ville levere tilbud. Dette ble bl.a. begrunnet med kort anbudsfrist, uten at dette ble tatt opp tidligere når de ble forespurt om dette. Peab Senter Bygg har altså vært invitert til å være med i denne konkurransen og har fått nøyaktig det samme tilbudsgrunnlaget på det samme tidspunktet som de andre konkurrentene.

Vikersund Utvikling AS har inngått avtale med Modum Prosjekt- og Byggeledelse om prosjektledelse i Fjordbyen Vikersund. Avtalen er basert på kontrakt ihht Norsk Standard, noe som sikrer nøytralitet og konfidensialitet. Denne rollen som byggherrens representant, har selvsagt diskvalifisert Varp Entreprenør AS fra entreprenørsiden i dette prosjektet.

Vikersund Utvikling AS er et utviklingsselskap eiet av Modum kommune og ROM Eiendom AS og har som formål å gjennomføre en helhetlig kommersiell utvikling av området (Vikersund Sentrum Nord). Både ROM og kommunen har lagt sine respektive eiendommer inn i selskapet. Det foreligger et avtaleverk mellom ROM og kommunen, inkludert utbyggingsavtale, som er forankret politisk og som sikrer at verdiene som skapes i selskapet føres tilbake til de to eierne. Vikersund Utvikling AS bidrar også med midler til den infrastruktur som kommunen bygger.

Vi som til daglig jobber i Vikersund Utvikling AS, ser fram til den kommende utbyggingen. Målet er å realisere kommunens ønske om et mer attraktivt Vikersund med flere innbyggere, bedre næringstilbud og mere handel. Dersom vi alle står opp og «fremsnakker» Vikersunds kvaliteter, vil en vekst også basert på utenbys tilflytting kunne bli en realitet.

FLERE SAKER/DEBATTINNLEGG OM VIKERSUND NORD:

Vikersund nord og hvordan politikerne velger å bruke innbyggernes penger 

Vikersund Nord, kommentar til Ole Martin Kristiansen 

Vikersund Nord: Kommentar til Jon Hovland 

Noen bør sortere tankene rundt Vikersund Nord 

Klart det er budsjettsprekk 

Vikersund Nord-prosjektet 

Millionene ruller i nord 

Vikersund Nord: Slett arbeid av rådmannen og besynderlig holdning fra byggekomiteen 

Kvalitetskontroll i Modum kommune 

– Kvalitetskontrollen må ha sviktet totalt 

Overskridelse på 17,6 millioner - før byggestart

Milliongalopp på hytter og hus

Flere interesserte i seksmillioners-leilighetene 

Slik blir Fjordbyen Atrium