Kanskje flere vil prøvebo i Sigdal hvis det blir enklere å leie bolig?

Illustrasjonsbilde

Illustrasjonsbilde Foto:

Av
DEL

LeserbrevSom de aller fleste Sigdølinger, synes vi det er viktig å få til en befolkningsvekst her i bygda. Vi tror ikke folketallet vil mangedobles på mirakuløst vis over natta. Men, vi tror at hvis vi gjør noen grep og investeringer raskt, kan vi sammen klare å snu denne trenden, og få til en tiltrengt befolkningsvekst. Vi har jo ei utrolig flott bygd, med mange muligheter og goder for dem som vil ta sjansen. Det er viktig å få ungdommer tilbake til bygda etter endt utdanning, og da er arbeidsplasser, boligmuligheter og attraktive sentrum selvsagte faktorer som må på plass.

Har du familie i Sigdal, kanskje til og med er født og oppvokst her, så veit du hva bygda står for, og det kan være aktuelt å kjøpe tomt, bygge hus og flytte tilbake – kanskje med en egen familie.
Bygdelista vil også gjerne ha flere folk til bygda, også de som ikke har noen tilknytning til Sigdal fra før. Det er veldig mange gode grunner til å flytte til Sigdal (og flere skal det bli!), men for mange er det er et veldig stort steg å flytte hit – i hvert fall hvis en først må bygge seg hus!

Men, hvis det er boliger med god standard tilgjengelig for leie, blir ikke det å flytte hit et så stort steg å ta. Hvis personer eller familier som kanskje har fått jobbtilbud i Sigdal kunne leie bolig i et år eller to, så har vi sigdølinger tid til å vise hvor flott det er å bo her – og hvem vet, kanskje de bestemmer seg for å kjøpe eller bygge bolig etter hvert? Det er jo det vi håper på.

En ting er uvissheten om å ikke kjenne lokalsamfunnet du skal flytte til, men det er jo også dyrt å skulle bygge seg egen bolig når du er nyutdannet og/eller i etableringsfasen. Å komme seg inn i boligmarkedet kan være en stor utfordring, spesielt for unge. Man har kanskje høy nok inntekt til å kjøpe bolig, men ikke nok til egenkapital? Leie bolig er et alternativ, men noe spennende vi har hørt og undersøkt om, og blitt veldig positive til, er konseptet «Leie til eie». Det innebærer at man har en form for «leasingavtale» på boenheten – da er det enklere og mer attraktivt for unge å komme seg inn i boligmarkedet. Avtalen og kjøpesummen er avklart på forhånd, og etter en periode på noen år, vil det være mulig (men ikke påkrevd selvfølgelig) å kjøpe boligen.

For å sitere Norsk boligbyggelag: «Den norske eier-linja innebærer økonomiske fordeler for dem som er boligeiere, og det er derfor viktig å legge til rette for at flere unge kan få kjøpt bolig, uten at de nødvendigvis har spart opp tilstrekkelig egenkapital. Leie-til-eie-modeller gir nettopp mulighet for dette.»

Dette har vært veldig vellykket andre steder i landet, for eksempel Bate boligbyggelag i Randaberg, flere i Oslo og Trondheim (Lilleby, TOBB) – men også eksempler så nærme oss som på Ringerike. Noen steder er det utbyggere som på eget initiativ etablerer «Leie til eie», andre steder har kommunen stilt tomter, utbygger har satt opp enheter, og lokalbank har bidratt med gunstige lån. Det finnes flere ulike samarbeidsformer for «Leie til eie», og derfor vil Bygdelista jobbe for at Sigdal kommune kan være en aktiv part, pådriver og tilrettelegger for denne typen prosjekter.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags