Dagens fraværsgrense i videregående skole er respektløs, frekk og helseskadelig, og er kun en instrumental quick fix-løsning på noe som er et komplisert problem. Det er årsakene til fravær vi må løse, og det gjøres ikke over natta, og i hvert fall ikke med dagens fraværsgrense.

Høyre, Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet er for fraværsgrensa slik den er i dag, og som premiss for fraværsgrensen, ligger det en forestilling om at alle elever som har udokumentert fravær er skulkere. Dette er et premiss vi i Senterpartiet er grunnleggende uenige i. Selvsagt finnes det elever som skulker, men de fleste som er borte fra skolen har en annen årsak til det enn at de ikke gidder å gå på skolen og heller vi være hjemme, game og drikke Red Bull.

 

Årsaken til fraværet kan være at eleven synes undervisningen er lite motiverende, at han ikke føler seg sett av lærerne, at han har problemer sosialt, at han har problemer hjemme eller mer dyptliggende psykiske problemer. Og det er nettopp sistnevnte fraværsgrensa kan ramme hardest. De elevene som har årsaker til fravær vi ikke kan se, og de elevene som har problemer med å sette ord på hva de sliter med. Derfor må vi blant annet styrke kontaktlærerfunksjonen i videregående skole, bygge sterke faglige og sosiale team rundt elevene, bedre rådgivningen og sørge for at helsesøstre er tilstede på skolene mer enn et par timer i uka.

Dagens fraværsgrense bygger også på en grunnleggende mistillit mot foresatte. I dag er det sånn at hvis du har en en liten forkjølelse, så må du gå til legen for å få legeerklæring. Dette er misbruk av offentlige ressurser og har medført et enormt byråkrati for både leger, elever og lærere, og det er nå i ferd med å få enda alvorligere konsekvenser. Forrige uke kunne NRK melde at antall legebesøk for unge i alderen 16-18 år hadde gått opp med 40 000 fra høsten 2015 til høsten 2016. Det mest alvorlige er at antall utskrivinger av resepter på antibiotika og lett sovemedisin har økt med 25% og 73% på hoste- og forkjølelsesmidler. Legene er nå kjempebekymret.

Les også

Nasjonale prøver og NAV

 

Det samme er vi i Senterpartiet. For når vi vet at antibiotikaresistens kommer til å bli et kjempeproblem globalt, og legene selv kjemper for å få antibiotikabruken ned, er dette alvorlige tall. Når elever må knaske tabletter for å få nok søvn for å komme seg på skolen, spiller vi som politikere russisk rullett med en hel generasjon unge menneskers helse. Dette kan ikke fortsette, derfor må fraværsgrensa endres.

Senterpartiet har foreslått i Stortinget at vi må kunne stole på at foresatte kan gå god for at ungen deres er sjuk, men vi ble nedstemt av Høyre, FrP og Ap. Senterpartiet har også foreslått at kjøreopplæring skal være godkjent fravær, men ble nedstemt av de samme partiene. Senterpartiet går til valg på å myke opp fraværsgrensa for elevenes skyld, og heller sette inn støtet på å ordentlige tiltak på det som faktisk er problemet, nemlig årsakene til fravær.