Trail- og enduroanlegget: I denne saken undrer jeg meg over naboenes manglende respekt for andres private eiendomsrett

Av
DEL

LeserbrevSaken er at Modum Motorsportklubb har fått bruke et område av en grunneier, for å kunne drive aktivitet med trail- og enduro. Dette er en sak mellom grunneier og motorsportklubben. For å få lov til å kjøre i området, må det omreguleres til dette formålet. Modum kommune er kun reguleringsmyndighet. Reguleringssaken krever støyberegninger. Støyberegningene er gjort av et profesjonelt selskap, og de er så riktig som det er mulig å få dem. Støymålinger er noe annet, men av naturlige årsaker er dette umulig før anlegget tas i bruk.

I denne saken undrer jeg meg over naboenes totale mangel på respekt for andres private eiendomsrett. Mener naboene at de bør ha vetorett på hva naboen kan bruke sin egen eiendom til?

Forutsetninger vil alltid være at det ikke er veldig sjenerende, eller ulovlig bruk.
Ulovligheter er en politisak. Og en reguleringsprosessen vil avdekke om det er urimelig sjenerende for naboene.
Det som er usikkert er støy, beregnet gjennomsnittsstøy mot reel støy. Reel støy kommer først når anlegget er i bruk.
Det kan være åpninger i den «gryta» de skal kjøre i, som gjør at lyden kan «renne» ut. Da må det gjøres tiltak som stopper denne lyden, alt er mulig.
Vi må hele tiden være åpen for å finne gode løsninger.

På folkemøtet i rådhuset hadde ungdomskontakten en meget godt avsluttende innlegg. Dette anlegget er viktig for mange ungdommers utvikling. Dette kan redde flere fra å velge «feil vei».
Dette er et meget viktig punkt, anlegget vil være en fellesskapsløsning som gir moingene bedre muligheter. Dette gir et godt bidrag til fellesskapet.
Modum kommune er reguleringsmyndighet og vi politikere må ta en helhetlig vurdering om hva som blir best for moingene.
Flesteparten som vil bruke anlegget er barn mellom fem og 15 år. Da er nærhet til anlegget viktig. Her blir det kort reisevei.
Og alle støyberegninger viser lite støy for naboene. Så det ser i utgangspunktet ut til å være en god sak. Høringsfristen går ut 16 mars. Da ser vi om det har kommet nye momenter inn i saken, som må vurderes positivt eller negativt.


Artikkeltags