«Offentlige krav kan stoppe signalbygg» kunne vi lese i lokalavisene 20. oktober i saken som dreier seg om KIWIs ønskete etablering på Lerberg i Hokksund.

LES OGSÅ: Offentlige krav kan stoppe signalbutikken

Fokuset i saken er utelukkende at Kiwi pålegges kostnader når de egentlig bare vil bygge butikk. Dette blir alt for snevert!

Kiwi ønsker å bygge en butikk nært den svært trafikkerte RV 35. Dette er selvsagt en smart plassering da det gir et stort kundetilfang, både de som bor i området og forbipasserende på vei til hytta på fjellet m.m.

Utfordringen er at det på motsatt side av RV 35 ligger en stor barneskole og et idrettsanlegg. Når man da bygger en «magnet», som Kiwi vil være på mange og spesielt barn, vil alle disse måtte krysse denne sterkt trafikkerte veien. Her må sikkerheten veie tyngst!

I tillegg til å være svært trafikkert er det to rundkjøringer tett på hverandre på Lerberg og dermed trafikk på mange kanter. Dette gir et komplisert trafikkbilde og mye å følge med på, både for bilister og gående. Dersom man skal legge et gangfelt midt mellom disse rundkjøringene gir dette enda et moment til en allerede komplisert situasjon. For Arbeiderpartiet er det utenkelig at man skal utsette barn til fots for dette, spesielt når det finnes alternativer.

For det er det denne saken handler om. Sikkerhet for innbyggerne våre, og spesielt barna. Vi har ingen barn å miste! Derfor stiller kommunen krav om planfri kryssing!