Sparer 90.000 kr på å velge tog fremfor å kjøre bil

Illustrasjonsfoto

Illustrasjonsfoto Foto:

Av
DEL

LeserbrevPå bygdeposten.no kunne vi onsdag lese at Høyres 5.-kandidat ved kommunevalget i Modum, Per Rune Grønhovd, beklager at det koster han og familien 1400 kr å reise med tog tur/retur Hokksund - Lillestrøm. Videre at det også koster et betydelig beløp om de skal reise til Arendal. Jeg skal ikke argumentere for eller mot prisene på kollektivtilbudet. Jeg vil derimot ta tak i slutningen som Høyres kandidat til kommunevalget konkluderer på av disse priseksemplene; at disse prisene vil føre til at folk i Vikersund ikke vil benytte tog fremfor bil om de får et bedre tilbud på Randsfjordbanen.

Jeg har i løpet av de siste 11 årene pendlet fra Modum, hovedsakelig til Oslo. Jeg kjører da til Hokksund og tar toget videre til Oslo. På disse daglige togturene på 12 mil tur/retur sparer jeg 90.000 kr ved å velge tog fremfor bil i løpet av årets 11 arbeidsmåneder. Da er ikke bompenger og parkering medregnet. Det høres kanskje voldsomt ut. Men her er regnestykket. Å kjøre bil koster mer enn bare drivstoff. Man må regne inn verditap, slitasje og reparasjon og forsikring på økt kjørelengde. Statens moderate satser for kostnad for bruk av egen bil er 4 kr kilometeren. Arbeidsåret har 230 arbeidsdager. 120 km x 4 kr x 230 dager = 110.400 kr. Månedsbillett på toget Hokksund – Oslo S: 1884 kr x 11 måneder = 20724 kr. Total besparelse 90.000 kr. Med tog i stedet for bil mellom Modum og Hokksund kunne man antagelig ha lagt til 30.000 kr til i besparelse, siden dette tilsvarer 1/3 av distansen Hokksund - Oslo.

Poenget med å opprette et togtilbud med timesavganger på Randsfjordbanen er ikke først og fremst for innbyggere som bruker toget en sjelden gang, men for å legge til rette for effektiv pendling fra Modum til Drammen og Oslo. For pendlerne har et godt og effektivt togtilbud alt og si for om de kan jobbe utenfor kommunen. At det er et kollektivtilbud er en økonomisk forutsetning, men i tillegg er tidsbruk veldig viktig. Reiser man til Oslo i dag så bruker man 1,5 time, 3 timer hver dag. Kan man få et tilbud fra Vikersund, uten togbytte, som bruker 1 time så vil det ha enorm betydning for hvor attraktivt det er å flytte til Modum for folk som ønsker å jobbe i byen. Det betyr mye for befolkningsvekst, næringsliv, arbeidsplasser og skatteinngang til kommunen.

Grønhovd argumenterer for at kostnaden med bruk av tog gjør at Modum heller burde satse på ny RV35 til Hokksund fremfor å kjempe for tog på Randsfjordbanen. Selv om jeg gjerne kunne tenkt meg å ligge på en motorvei i 100 km/t til Hokksund, så er de 5 minuttene jeg sparer på å kjøre 1,5 mil med motorvei betydningsløs for min pendlertilværelse. Det er kun tog fra Vikersund som kan gjøre den merkbart bedre og billigere. Dette er også det mest fremtidsrettede samferdselstiltaket i vår region, og det tiltaket som vil ha mest tverrpolitisk støtte i årene som kommer.

Men selv om jeg mener togtilbudet på Randsfjordbanen har mest å si for Modum, så bør Øvre Eiker, Modum, Ringerike og Jevnaker kjempe sammen for en oppgradert RV35 fra Hokksund til Roa. Veien er overbelastet og farlig, så vel for tungtransport, bilister og myke trafikanter. Ferdselsåren er en del av det nasjonale riksvegnettet, og er en viktig ferdselsåre mellom sør og nord. Ring 4 tankegangen som har eksistert i over 10 år argumenterer nettopp for dette. Men denne satsningen kan ikke nedgraderes til være en gårdsvei for innbyggerne i Modum, slik diskusjonen i Modum bærer preg av. Man må tenke større, både lokalt og sentralt. Firefelt i 1,5 mil har ingen betydning i dette bildet. Det er fortsatt en krøttersti langs Tyrifjorden. Hele strekket må oppgraderes, og to felt holder om det er en god vei.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags