Næringslivet mangler arbeidskraft. Det er ikke ledige barnehageplasser i Prestfoss og på Nerstad! Hva gjør den politiske ledelsen med det?

NERSTAD:  Det er ikke ledige barnehageplasser hverken i Prestfoss eller på Nerstad, skriver Kjell Tore Finnerud (AP).

NERSTAD: Det er ikke ledige barnehageplasser hverken i Prestfoss eller på Nerstad, skriver Kjell Tore Finnerud (AP).

Av
DEL

LeserbrevArbeiderpartiet i Sigdal foreslo ved budsjettbehandlingen for 2020 å avsette 300.000 kroner til vurdering av en utvidelse av barnehagen i Prestfoss og på Nerstad. Dessverre fikk forslaget bare støtte av Bygdelista i kommunestyret. Den nye posisjonen i Sigdal som består av Fremskrittspartiet, Høyre og Senterpartiet støttet ikke forslaget.

Hovedutfordringen til Sigdal er å legge til rette for økt tilflytting. Næringslivet mangler arbeidskraft. Det er ikke ledige barnehageplasser ved barnehagen i Prestfoss og på Nerstad. Det bør være en selvfølge at kommunen kan tilby barnehageplass når familier med barnehagebarn flytter til Sigdal, uavhengig om en søker om plass eller ikke. Det er i alle fall ikke akseptabelt å få tilbud om barnehageplass i Eggedal, når en flytter til den nedre delen av bygda.

Det bygges nå boliger ved Sandsbråten. Vi må ha forventninger om at det også vil komme barnefamilier. Derfor haster det med å komme i gang med å vurdere hvilke grep som kan gjøres for å legge til rette for flere barnehageplasser i Prestfoss og på Nerstad. Vi har ikke tid til å vente på utredningen fra Barnehageutvalget som er nedsatt. Deres utredning er nå utsatt til høsten. Vi har behov for å handle nå.

Sigdal er en av få kommuner i landet hvor det var flere ettåringer i 2019 enn det var 30 år tidligere. Jeg viser til oppslag i Aftenposten 16. januar. Selvfølgelig skal vi ikke legge for mye vekt på et enkelt år. Men Sigdal har gjennom mange år hatt en betydelig innflytting av barn. De ti siste årene er det i gjennomsnitt ni flere som går ut av grunnskolen enn antall barn som er født i Sigdal det samme årskullet.

Vi kan ikke planlegge barnehageplasser og skoleplasser ut fra antall fødte og prognosene til Statistisk sentralbyrå (SSB). Dere prognoser fanger ikke opp utviklingen i mindre kommuner. Den stemmer særdeles dårlig for Sigdal. Kommunedirektørens forslag til budsjett bygger på prognose til SSB. Den viser at kommunen ville få to millioner kroner mindre i rammetilskudd i 2020 på grunn av den demografiske utviklingen. Vi fikk fem millioner mer, fordi det ble langt flere ettåring og eldre innbyggere i kommunen enn forutsatt av SSB. SSB legger til grunn at eldre over 55 år ikke flytter! Det er både yngre og eldre som flytter til Sigdal.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags