Sykkelstien Tempelseter-Bøseter

Arbeidet med sykkelstien på sigdalssida startet fra Tempelseter i 2015.

Arbeidet med sykkelstien på sigdalssida startet fra Tempelseter i 2015. Foto:

Av

Vi ønsker at sykkelstien skal realiseres og tilbyr oss å bygge og finansiere hele sykkelstien over vår eiendom i løpet av en periode på tre år. Vi reagerer på at dette tolkes slik at vi kjøper oss til et vedtak.

DEL

MeningerI formannskapets møte 6. september ble sykkelstien ved Gamleseter nok en gang behandlet. Under behandlingen og i Bygdepostens dekning av denne saken 7. september, framkommer det en rekke påstander og faktafeil som vi som grunneiere finner det nødvendig å rette opp.

Tanken om en sykkelsti fra Tempelseter til Bøseter ble lansert i 2011. Deler av sykkelstien går over vår eiendom og vi ga allerede den gang klart uttrykk for at vi ikke ønsker en sykkelsti gjennom Gamlesetervollene. En sykkelsti innebærer en gruset vei i 3 meters bredde og er uforenlig med en bevaring av seterområdet. Vi lanserte av den grunn en alternativ trase som gikk bak Gamlesetrene. Denne traseen var ikke akseptabel for kommunen. Vi godtok ikke traseen gjennom setermiljøet og kommunen godtok ikke vårt alternativ.

Et tredje alternativ

Etter forhandlinger kom vi til enighet med kommunen om et tredje alternativ. Det er dette alternativet som nå behandles i kommunen. Det er dermed feil å hevde at dagens alternativ bak Gamlesetrene er grunneieres trasevalg. Kommunen ønsket den gang at eksisterende skiløype skulle flyttes til samme trase som sykkelstien og vi aksepterte dette. Senere i prosessen har kommunen ombestemt seg og ønsker at skiløypa blir liggende, noe som vi er helt enige i.

Tomter helt uavhengig av sykkelsti

Kommunen ba oss legge inn traseen i en pågående reguleringsplan med 6 tomter. Vi presiserer at disse tomtene ikke er et resultat av at vi aksepterer en sykkelsti, men er helt uavhengige av sykkelstien.

Etter at enighet ble oppnådd ble vi sammen med Eggedal Turlag kalt inn til et møte hos kommunen der avtale om sykkelsti ble inngått 1. oktober 2015.

Reguleringsplanen legges ut på høring og både fylkesmannen og fylkeskommunen er positive til planen og vektlegger betydningen av at setermiljøet bevares.

Eggedal Turlag har ikke midler til å realisere sykkelstien og i kommunestyrets behandling 22.februar 2017 gjøres følgende vedtak: "Saken utsettes. Kommunestyret ber administrasjonen gå i dialog med grunneier og be grunneier legge frem framdrifts- og finansieringsplan for omlegging av sykkelsti/skiløype. Dette skal foreligge neste kommunestyremøte. Rådmann og ordfører skal delta i dialogmøte."

Følger opp kommunestyrets vedtak

Vi følger opp kommunestyrets vedtak og kommer med flere forslag til framdrift og finansiering. Vi ønsker at sykkelstien skal realiseres og tilbyr oss å bygge og finansiere hele sykkelstien over vår eiendom i løpet av en periode på 3 år. Vi reagerer på at dette tolkes slik at vi kjøper oss til et vedtak.

Når det gjelder kommentarer om at traseen er bratt og medfører terrenginngrep i naturen så understreker vi at traseen er funnet akseptabel av Eggedal Turlag og er kvalitetssikret av entreprenør. En gruset sykkelsti i 3 meters bredde vil selvsagt innebære terrenginngrep i hele traseens lengde. Stigningsforholdet på trasevalget bak Gamlesetrene skiller seg ikke fra stigningsforholdet andre steder langs traseen.

LES OGSÅ: Suveren seier for Madonnastien

Vil ha seterdrift

Vi har i alle disse årene med forhandlinger sett behovet for en sykkelsti og vi ønsker denne velkommen. I forhandlingene har vi vært fleksible og det eneste punktet vi ikke har kunnet endre på, er vårt ønske om å bevare setermiljøet. Vi har et mål om å gjenoppta seterdriften. En skiløype gjennom setermiljøet er bare bra, men en sykkelsti vil endre områdets karakter og vil ikke være forenlig med seterdrift. Vi tror sykkelstien vil bli svært populær og dermed generere så mye trafikk at seterdrift ikke vil være mulig. En bevaring av setermiljøer er også et bidrag i arbeidet med å omgjøre Sigdal til en reisemålsdestinasjon.

Saken dreier seg kun om hvor en ny sykkelsti skal plasseres. Skiløypa blir liggende der den ligger.

Vi har forståelse for at det kan være ulike meninger om vårt ønske om å ivareta Gamlesetrene, men ber om å bli trodd på at det er dette ønsket som er førende for vår holdning i denne saken. Vi er samarbeidsvillige, men en løsning kan vanskelig oppnås dersom ikke alle parter samarbeider.

Oppsummering:

  • Skiløypa blir ikke berørt.
  • Avtale om trase for sykkelsti ble etter forhandlinger med kommunen, inngått mellom Eggedal Turlag og grunneiere 1. oktober 2015. Traseen er ikke grunneiers opprinnelige forslag, men er et resultat av et kompromiss med kommunen.
  • På anmodning fra kommunen har grunneierne tilbudt seg å bygge og finansiere sykkelstien over eiendommen.
  • Fylkesmannen og Fylkeskommunen ønsker en bevaring av setermiljøet og er positive til planen.

Med Hilsen Grunneierne i Gamleseterområdet

Jostein Guttormsen og Anders Widding

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags