Historieforfalskning fra Wold og Werp

NY RUNDE: Det er andre gang Masud Gharahkhani og Niclas Tokerud går til angrep på stortingsrepresentantene Morten Wold og Anders B. Werp. Dette er en skjemdump fra bygdeposten.no fra 18. april 2017.

NY RUNDE: Det er andre gang Masud Gharahkhani og Niclas Tokerud går til angrep på stortingsrepresentantene Morten Wold og Anders B. Werp. Dette er en skjemdump fra bygdeposten.no fra 18. april 2017.

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Morten Wold og Anders B. Werp bedriver historieforfalskning i den siste tidens oppslag og kronikker i Bygdeposten.

DEL

KommentarDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Både angående riksvei 35 og økt togfrekvens klarer regjeringsrepresentantene å kludre til debatten. Delvis med misvisende opplysninger, men altfor ofte også med ting som er direkte løgn.

Både i intervjuer og leserinnlegg sprer de usannhetene. Utsagnet om at dette er første gang rv. 35 er med i reelle og fremtidige nasjonale planer er ikke bare én løgn – men to. For den er ikke med i reelle planer. Setningen Wold og Anders B. Werp er så stolt over å ha fått med er at strekningen «... fra 2040 vil kunne være en alternativ transportrute nord for Oslo». Hvor er den reelle planen, Wold? Her holder du innbyggerne i vår region for narr.

Anders Werp kaller formuleringen en historisk hendelse. Han unngår å nevne at den sett i et historisk perspektiv er en nedskalering av ambisjonsnivå. For det er ikke første gang strekningen er nevnt i nasjonal transportplan. Den er faktisk nevnt i 2009 og 2013 også, men med sterkere formuleringer, og i kraftige forpliktelser.

2009: «Rv. 35 Gardermoen-Hokksund representerer en alternativ transportrute utenom Oslo. I tillegg til regjeringens forslag om å oppgradere strekningen Olimb-Jevnaker vil det bli igangsatt planlegging av strekningen rv. 35 Åmot-Hokksund.»

Så allerede i 2009, da Arbeiderpartiet satt i regjering, vedtok man planlegging av strekningen. Dette ble videreført i Nasjonal transportplan fra 2013:

«Regjeringen har behandlet KVU/KS1 for rv. 35 Hokksund – Åmot – Jevnaker. Til grunn for videre planlegging legges utbygging til vegnormalstandard med firefelts veg Hokksund – Åmot og tofelts veg Nymoen – Jevnaker som første etappe. Andre etappe omfatter utbygging Åmot – Vikersund – Nymoen. Det skal legges til rette for økt kollektivtransport.»

Med Arbeiderpartiet i regjering ble det fattet konkrete formuleringer som klart forpliktet regjeringen og storting til å følge opp rv. 35 med midler. Med Høyre og Frp i regjeringen får vi vage spådommer om at det «fra 2040 vil kunne være en alternativ transportrute».

Werp lyver også om fylkestingets vedtak rundt prioritering av riksvei 35. I fylkestinget har Arbeiderpartiet stemt for - og vedtatt at rv. 35 Hokksund-Åmot er en av hovedprioriteringene på vei for Buskerud i NTP. Det hadde kommet tydelig frem om Werp hadde tatt seg bryet med å lese sitt eget hjemfylke sitt høringsutspill.  Men det er kanskje for mye å be om av en lokal stortingsrepresentant fra Høyre?

Anders Werp prøver å redde seg ut av feil togspor i debatten om dobbeltspor og to tog i timen til Hokksund. Han har rett når han sier at vi har prioritert to tog i timen fremfor dobbeltspor til å begynne med. Dette fordi vi også ser dette som noe som burde være mulig å få på plass raskt. Den han unngår å nevne er at hans regjering ikke nevner strekningen som et av områdene man ser for seg en frekvensøkning.

Så i en situasjon hvor to avganger i timen er det kortsikte, og dobbeltspor til Hokksund og Kongsberg er det langsikte målet, så fomler Werp i blinde på begge løsningene når hans parti og regjering hverken kan levere kortsikte eller langsiktige løsninger.

Det er på tide med politikere som evner å se vår region. 11. september er det valg. Med Arbeiderpartiet i regjering kan vi igjen få satt fart på viktige samferdselsløsninger for Midtfylket.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken