Gå til sidens hovedinnhold

På tide med reell likebehandling av tros- og livssynssamfunn!

Tom Hedalen

Styreleder Human-Etisk Forbund

Artikkelen er over 4 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Systemet for offentlig finansiering av tros- og livssynssamfunn inklusive den norske kirke er byråkratisk og lite bærekraftig. Human-Etisk Forbund støtter at ordningen fornyes, og at særbehandling av Den norske kirke opphører.

Human-Etisk Forbund ber regjeringen velge en løsning som likebehandler alle tros- og livssynssamfunn, og som knyttes til aktivt samtykkende medlemskap.

Les også

Tilhørigeordningen - en trussel mot tros- og livssynsfriheten

Offentlig tilskudd til tros- og livssynssamfunn må baseres på antall medlemmer som har tatt et aktivt valg om medlemskap. Automatisk oppføring av nyfødte barn må opphøre.

Human-Etisk Forbund mener at foreldre kan gi samtykke til innmelding på vegne av sine barn, men barnet må selv bekrefte sitt medlemskap når myndighetsalderen for livssyn (15 år) er nådd.

I dag mottar tros- og livssynssamfunn tilskudd fra både stat og kommune. Human-Etisk Forbund mener at staten må sikre likebehandling ved å overta ansvaret for den offentlige finansieringen av tros- og livssynssamfunn.

Les også

Menighetsråd sier ja til å vie homofile

Human-Etisk Forbund mener at kostnader til vedlikehold av bygg med nasjonal og kulturhistorisk betydning må dekkes av staten, og holdes utenfor beregningene av driftstilskuddene til tros- og livssynssamfunn.

Opplysningsvesenets fond bør være i statlig eie. Fondet ble opprettet i en tid uten religionsfrihet, og har vært forbeholdt kirkelige formål. Etter skillet mellom stat og kirke må fondet brukes til å dekke hele samfunnets behov. Human-Etisk Forbund anbefaler at fondet åpnes opp for søknader om tilskudd til livssynsåpne og –nøytrale seremonirom, som kan brukes av alle.

Kommentarer til denne saken