Forrige uke kom Politidirektoratet med sin innstilling på hvor mange og hvilke lokalsamfunn som skal miste tryggheten i hverdagen. Hele 126 lokale lensmannskontor skal nedlegges, til fordel for sentraliserte enheter nær byene. Skrivebordsteorier utført av teoretikere og virkelighetsfjerne politikere, blir nå iverksatt.
Nå tar endelig fagfolk ordet og sier sannheten.

Les også

Nærpoliti? Ikke for alle kommuner

Leder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad, sier rett ut til politiforum.no at reformen ikke er noen nærpolitireform, og at han ikke kan se hvordan nedleggelse av 126 lensmannskontor skal kunne føre innbyggere og politi nærmere hverandre.

General Robert Mood slakter i Dagbladet 14. januar reformen og sier den tar tryggheten fra folk. Alt handler om økonomisk effektivisering og sentralisering, sier Mood.

Politiet trenger endring, men riktig endring. Gjørv-kommisjonen etter 22. juli slo knallhardt fast at politiet hadde et organisasjons- og ledelsesproblem, ikke et strukturproblem. Derfor er reformen basert på ren stordrifts- og sentraliseringsideologi, ikke kunnskap, regjeringen med god støtte fra Venstre, KrF og Arbeiderpartiet, nå fører.

Forkjempere for politireformen liker godt å harselere med de lokale lensmannskontorene. Dessverre for dem, har ikke kvalitet sammenheng med åpningstider, men med lokalkunnskap og tillit.
For at politiet skal kunne gjøre en god jobb, må folk ha tillit til at de rydder opp når det trengs, der det trengs, med riktige tilpassede tiltak. Tilstedeværelsen og lokalkunnskapen et stedbundent lokalpoliti har, som kjenner innbyggerne og kan jobbe målrettet med forebygging, spesielt blant ungdom, kan aldri erstattes med et rullende fjernpoliti, som kjører seg bort under utrykning, og som innbyggerne aldri har sett ansiktet på før. Gang på gang har vi sett det det. Brannvesenet har kommet frem før politiet ved krisesituasjoner. Det er ikke akseptabelt. Samtidig skryter regjeringen av at det aldri har blitt bevilget mer penger til politiet. Sannheten er at Politidirektoratet stikker av med alle pengene. Ressursene man kunne brukt på mer politi lokalt, drukner i stedet i papirflytting. Og til dere som klager på lensmannskontor med lav bemanning og korte åpningstider. En mengde nyutdannede politifolk står uten jobb hvert år, ansett dem lokalt over hele landet og styrk det reelle nærpolitiet.

Fjernpolitireformen, sammen med svekkelsen av Heimevernet og nedleggelser av lokalsjukehus, svekker nå tryggheten det norske folk har krav på i hverdagen.
For Senterpartiet er løsningen å ha tjenester nær folk. Legg ned Politidirektoratet, ikke legg ned lensmannskontorene i Sigdal, Krødsherad, Flesberg, Ål og Flå.
Styrk lokalsykehusene og sikre et slagkraftig Heimevern over hele landet.