Gå til sidens hovedinnhold

Sp – bare ny innpakning

Artikkelen er over 4 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det gleder et FrP-hjerte å se at våre politiske meninger og ideer resonerer hos folk flest og andre politikere. Spesielt i debatten om innvandringspolitikk har Fremskrittspartiet banet vei og vist stø kurs, mens de andre partiene etter hvert har kommet diltende motvillig etter.

Det er derfor grunn til optimisme når vi ser at Senterpartiet de siste månedene har lagt seg på en retorisk linje i innvandringsdebatten som langt på vei nærmer seg FrPs standpunkt. Men er det bare retorikk, mon tro…?

Spørsmålet er om velgerne kan sette sin lit til at Senterpartiet er til å stole på når det kommer til en strengere innvandringspolitikk? For vi husker godt at partiet gikk i bresjen for å invitere 10.000 syrere til Norge. De stemte imot de viktigste innstramningsforslagene som FrP fremmet i Stortinget. Blant annet ville Sp ikke være med på en rekke strengere regler for å få familiegjenforening, og de nektet å heve botidskravet for at innvandrere skal få permanent oppholdstillatelse.
I fjor kom den største gruppen ikke-vestlige innvandrere til Norge gjennom nettopp familiegjenforening.

Det er åpenbart at Norge trenger en enda strammere innvandringspolitikk. Retorisk gir Sp uttrykk for det, men det er på sin plass å spørre stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen og hans fylkeskumpaner Magnus Weggesrud og Viel Jaren Heitmann om de virkelig er villig til å gjøre det som trengs for å sikre Norges økonomiske og kulturelle bærekraft?

Lundteigen har selv sagt at vi bør ta imot 100.000 flykninger fra Syria – og bosette dem i norske distriktskommuner. Han har sagt han vil legge 10 milliarder ekstra kroner på bordet til dette. Og sannelig vil han fryse all lønnsvekst for offentlig ansatte for å finne pengene. Mener han fortsatt dette? Det er i så fall hverken restriktiv eller innstrammende innvandringspolitikk, for å si det mildt.

Det er å håpe at Senterpartiet ikke driver et spill for galleriet. Men det er grunn til å frykte at det er intet nytt under solen, og at Senterpartiet er akkurat så sosialistisk innrettet og så lite fremtidsorientert og nytenkende som det alltid har vært.

Sp bringer til torgs dommedagspropaganda. Da det ble regjeringsskifte i 2013, ville det gå nedenom og hjem med landbruket. Vi kom visstnok ikke til å få norsk sauekjøtt til fårikålen. Faktum er at det er overproduksjon av kjøtt. Folk ville rømme fra bondeyrket. Sannheten er at aldri har flere søkt seg dit. Bøndene ville utarmes, gårder legges ned. Det riktige er at bøndene de seneste årene har hatt en lønnsutvikling som er langt bedre enn for gjennomsnittet i samfunnet, og at færre bruk enn før blir borte.

Vi ønsker å bringe Norge fremover i et moderne samfunn, samtidig som vi tar vare på norske verdier, kultur og tradisjon. Motstand mot enhver ny tanke kan oppleves som en klamp om foten, en bremsekloss – eller som en litt trassen lillebror som bare vil hjem til stabburstrappa.

Kommentarer til denne saken