– Hva er sentralisering? Hvor ligger grensen på en sentralisering?

Naturlig samfunnsutvikling gir unaturlige grenser.

– Hvor er det sentrale punktet i Modum, Buskerud eller Norge?

– Er det en sentralisering dersom noe flytter til Vikersund som er kommunesenteret, men en desentralisering hvis det flyttes til Åmot?

Vi bor vel alle på det beste stedet, og i verdens navle?

Politireformen blir kalt en sentralisering, jeg kaller det desentralisering.

Politiet skal komme raskere frem til stedet, like raskt i Sigdal, som i Modum, som i Drammen. Og politi, med riktig kunnskap, skal komme når folk trenger dem.

Når lensmann blir borte og hans budsjett forsvinner, blir områdets resurser styrt fra et sted med større oversyn, det ses på med en større helhet.

Vi vet at utlendinger har innbruddsraid rundt om i Norge, tidligere fikk disse holde på pga alle lensmannsdistriktene. Det ble ikke sett en sammenheng. Det måtte opprettes en innsatsgruppe som så over grensene for å finne ut av det.

 

– Skal lensmann måtte drive innenfor sine grenser når kjeltringer ikke ser grenser?

Nå kan politiet flytte fem biler fra Tønsberg på sommeren, til Haglebu og Norefjell på vinteren. Vil en slik ressursforflytting være mulig å få til dersom vi sitter på hvert vårt lille politidistrikt med eget økonomiansvar?

– Er effektiv ressursutnyttelse en sentralisering eller nødvendig utvikling?

Politireformen er en stor reform, eller utvikling av politiet. Det kommer «enkeltangrep» hele tiden fra motstanderne. Helheten mangler i «angrepene». De ser kun småting som har vært sånn i «alle» år, og selvsagt skal det forbli sånn fremover.

Det må alltid være rom for endring til det bedre. Det vil helt sikkert også bli endringer på dagens planlagte oppgaver, vi blir aldri ferdig med å bli bedre.

– Sammenslåing av kommuner, er det sentralisering?

Jeg mener det er en desentralisering.

Vi har så mange små kommuner som ikke greier å gi innbyggerne sine lovpålagte kommunale tjenester. De må ha hjelp av nabokommunene.

Til større krav innbyggerne stiller, til mer hjelp må de små kommunene ha. Dette fører igjen til at de folkevalgte i kommunen ikke har mye å si, de er avhengig av andre. Hva går innbyggerne til valg på da?

Les også

Kommunereform - Nei til tvang

 

Store, gode kommuner som gir innbyggerne tjenester produsert i egen kommune, som de folkevalgte har ansvar for, gir innbyggerne velgermakt, dermed er kommunereformen en desentralisering.

De som vil ha det som det er, driver sakte, men sikkert en sentraliseringspolitikk. Alternativet er selvsagt å gi de små kommunen mindre og færre oppgaver. Det er en sentralisering.

Det er særlig Senterpartiet som roper sentralisering ved de fleste utviklingstiltak regjeringen setter i gang.
Egentlig er det Senterpartiet som driver en sentraliseringspolitikk, resultatet av deres politikker er at staten må ta over størsteparten av oppgavene. Senterpartiet ønsker mange små enheter uten makt, da kan sentralmakten styre.