Vei gir arbeidsplasser, tog gir flere innbyggere.

Jon Hovland

Jon Hovland Foto:

Av
DEL

LeserbrevVi har uttrykket høna og egget, hvem kommer først? Vi politikere må se helheten når vi ser på saker.

Flere stiller spørsmål om det er nødvendig med ny firefelts vei mellom Hokksund og Åmot.
Ser man kun på å komme seg til Modum, da holder det nok med å oppgradere dagens veitrasé.

Så har vi de partiene som tror bilen ikke er nødvendig, og vi trenger ikke noe mer vei. Men Modum er distriktet, vi må ha både biler og veier.

Ser vi helhet, ser vi en transportkorridor for øst-vest, veien nord for Oslo. En viktig transportåre som frigjør mye trafikk gjennom Oslo.
 

Vi må da se strekningen Hokksund – Hønefoss, Hokksund – Åmot er bare en delstrekning i dette.

Ring 4, transportkorridoren nord for Oslo vil plassere Modum sentralt på Østlandet. Da vil næringsetablering i Modum være veldig interessant.
 

Flere arbeidsplasser vil gi flere innbyggere, som igjen vil kreve bedre kollektivtransport. Stopper vi utviklingen av Ring 4, stopper vi samtidig utviklingen av Modum.

Vi vil få en kommune som ligger i mellom Drammen og Ringerike, det vil være stor utvikling på begge sider, men på grunn av dårlig fremkommstårer vil Modum henge etter og det vil være mindre interessant for større næringer å etablere seg her.
 

Når Ringeriksbanen er oppe og går, vil det være raskere å kjøre tog fra Drammen, om Sandvika, til Hønefoss, enn et tog på Randsfjordbanen.

Det vil være for lite befolkningsgrunnlag i vår kommune til at det vil gå personaltog på Randsfjordbanen.
 

Så første trinn er en god transportåre, Ring 4, eller ytre vei om Oslo, er ny trasé med fire felt mellom Hokksund – Åmot.

Det bør være hovedsaken for de partiene som ønsker en utvikling i Modum. Det motsatte av utvikling er ikke stillstand, det er sterk tilbakegang.
Vei og tog vil gå hånd i hånd.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags