Eldreomsorg i Modum

Av
DEL

LeserbrevPolitikk er å tenke langsiktig, og vite hva som er. Vedtak gjort i dag vil alltid gi konsekvenser etter en tid.
Vi kan lese tre rystende historier i Bygdeposten. Det er ikke bare rystende historier, det er tre personer inkludert deres familie som opplever noe de aldri skulle opplevd i Modum. Familie er innerste ring i et fellesskap.
Ap går til valg på «et sterkere fellesskap». Ap tenker kommune, Høyre tenker innbygger.
Med Høyres tankegang vil det bety at brukerne skal få bedre dialog og sterkere rettigheter ovenfor kommunen. Ikke at kommunen skal bli sterkere og ha lov å si det dessverre ikke finnes noen plass ledig.
Så kommer TVModum med varsel fra ansatte ved Vikersund bo- og dagsenter. Varslet omhandler flere rystende hendelser, men kanskje det verste, feilmedisinering og ikke medisinering i det hele tatt.
Dessverre er mye det som media tar opp ikke noen overraskelse for flere av oss politikkere. Vi har tatt opp dette med for få sykehjemsplasser og sammenblanding av typer plasser i mange år.

Vi trenger sykehjemsplasser

Diskusjonen har gått, og vil gå fremover, om hvor mange sykehjemsplasser vi bør ha.
For å lage kaos i diskusjonen kaster Ap inn omsorgsboliger. Eldreomsorg har forskjellige trinn.
Omsorgsbolig uten hjelp er første trinn. Det er bare små, fine boliger som er samlet nært sentrum. Her har hjemmetjenesten ansvaret.
Så har vi omsorgsboliger med litt hjelp, til omsorgsboliger til heldøgns pleie.
Bo- og dagsentrene våre var opprinnelig omsorgsboliger kun med hjemmetjeneste. I omsorgsboliger må den som bor der betale leie for bolig og betale for all mat og forbruk ellers. På sykehjem betaler brukeren 75% av inntekten sin. Dette dekker opphold, mat og alt forbruk, også lege, fysioterapi.
Det er dyrere for kommunen å drive en sykehjemsplass enn en omsorgsbolig med heldøgns pleie. Det er grunn til at Ap velger omsorgsboliger i stedet for sykehjemsplasser. Og det er grunn til at når ordfører regner dekning tar han med seg alle omsorgsplassene vi har.
En omsorgsplass på lavere trinn tilfredsstiller ikke en sykehjemsplass. Derfor er det ikke bra nok når kommunen bare finner en plass i en bolig og setter inn hjemmetjenesten.
For å få en god diskusjon om hvor mange plasser vi trenger, må vi definere hva som er en sykehjemsplass, hva er god nok standard som kan tilbys de som omtales i Bygdeposten. En omsorgsbolig med pleie er ikke bra nok, heller ikke en plass på bo og dagsenter. En sykehjemsplass er en plass på et sykehjem, ikke noen annen plass kan brukes som erstatning. Ellers behøvde vi ikke bygge sykehjemsplasser.
Frydenberg har blitt en altmulig-plass der alle kan legges inn, men Frydenberg har heller ikke alt utstyret som et sykehjem har. Frydenberg er heller ikke bygd for å være sykehjem. Alt blir mye mer tungvint og vanskelig for de ansatte.
Det er dessverre ikke bare disse tre som er i samme situasjon i Modum. Vi vet flere blir «overtalt» til å bli hjemme og hjemmetjenesten vil komme når de trenger det. «De har det så mye bedre hjemme».
Så har vi loven som sier at når behovet er der, skal kommunen skaffe dem en sykehjemsplass.
 

Antall plasser

Når diskusjonen om nytt sykehjem gikk ble 144 plasser definert som behov i 2025. Høyre ville bygge 144 plasser i et byggetrinn, men flertallet ville bygge 96 først, så om noen år 48 til. Ved å bygge alt i et trinn ville kommunen spart ca. 20 millioner kroner. Vi kunne bygge bygget, så kunne dette stått til vi hadde behov for plassene, kunne flyttet inn i etasje for etasje. Støtte for plassene kunne vært søkt om å få etter hvert som plassene tas i bruk.
Høyre hadde også et forslag om å bygge en etasje til å dagens nybygg, dette ville gitt 16 plasser til. Denne etasjen ville blitt veldig rimelig å bygge.
Flertallet gikk for å bygge 96 plasser i første trinn. Samtidig vedtok kommunestyret å bygge 48 i neste trinn, dette skal stå klart i 2025.

Nedleggelse av 16 plasser på Furulund bofellesskap
Så kom flyttingen av Furulund bofellesskap opp. Flytting og nedleggelse av Furulund kutta ned på 16 plasser.
Her ville vi i Høyre heller flytte brukere med behov for sykehjemsplass fra Vikersund bo- og dagsenter. Det ville gitt «lettere» brukere på VBD, og ansatte hadde hatt en arbeidsdag med mer tid.
Dersom Høyres forslag hadde blitt valgt ville dagens problem vært unngått.

Omsorgsreform

Høyre har et programpunkt som sier vi må ha en omsorgsreform i Modum.
Vi må få klare linjer på hva innbyggerne har krav på når de trenger hjelp. Når behovet er det kan ikke saksbehandling ta lang tid, i dag har Flertallet med Ap i spissen vedtatt at saksbehandling kan ta åtte uker. Et tilbud til brukeren skal utarbeides sammen med brukeren og dens pårørende.
Det ligger folk på omsorgsplasser som burde hatt sykehjemsplass.
Vi må rydde, definere og så må vi bygge plasser etter behov.
Så må vi finne løsninger så vi har råd til å drive med det nødvendige antall sykehjemsplasser det er
 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags