«Bak det grønne glitrende foregår det en durabelig kamp om julens innhold og hva kristendom egentlig handler om», skriver han.

Sannheten er dessverre at bare et lite mindretall som jeg hører til, tillater oss å stille noen ganske få og mildt kritiske spørsmål til et litt større mindretall som de aktive kirkegjengerne utgjør, før vi alle feirer frelserens fødsel med feit føde. Noen ganske få skoler tar på alvor sitt ansvar for å skille forkynnelse fra kunnskap. Noen enda færre aktivt ukristelige våger seg frampå med å si nei til julesang i et politisk forum. Disse små blaffene av offentlig debatt blåses opp til storm og mistolkes som durabelig kamp.

Modum kammerkor feira i år advent med Geirr Lystrups fine variant av juleevangeliet. Koret og gode solister fortalte, spilte og sang Lystrups tekster til russiske folkemelodier. Åmot kirke var slett ikke full, og det var synd.

Jeg tror ikke på ett ord av budskapet om allmektig gudskjærlighet, evig liv eller syndsforlatelse gjennom stedfortreder. Men jorda var ganske deilig for akkurat meg akkurat der akkurat da, i kirken altså. Jeg måtte likevel tenke på den durabelige kampen i Aleppo, da jeg sang med på «oss er en evig frelser født». De syndene som i guders navn blir gjort i Syria akkurat nå, er jeg sikker på at biskopen også er opptatt av.