Det å bygge et omdømme for en destinasjon, er å promotere drivere og redusere barrierer mot målsettingen man har.

Har man i tillegg et solid grunnlag for en posisjon man ønsker å få, er det bare å starte med å si og gjøre ting som bringer kommunen i denne retningen.
Det handler om å skape relevans for dem som er nødvendige å ha med seg for å oppnå denne posisjonen.

Les også

Bygdeposten og merkevarebygging

 

Tenk på hvilken utvikling de har fått til på Flå. Jeg vet ikke hvordan de har gjort det, men de har fått på plass ideer og ressurser som har skapt store endringer. Endringer som også har store fremtidige muligheter i seg.

I Drammen sier man at de har hatt et vellykket omdømme prosjekt. Det er riktig, men det handler om det som er gjort, ikke så mye om det som har blitt sagt. Kommunikasjon har ikke endret Drammen. Det har først og fremst veivesenet gjort ved å putte inn mange milliarder i veier og tunneler der. I tillegg forsvant forurensingen i elva fra industrien.

Det var endringene som gjorde det mulig å gå fra «Norges styggeste veikryss» til «Elvebyen Drammen» på rekordtid.
Dette åpnet igjen for boligtrengende det ikke var plass til i Oslo. Og så kom Flytoget som bidro ytterligere med øket relevans for nye folk.

Les også

Sivert Versland og omdømmebygging

 

Modum kan også få det til hvis de klarer å definere hva de vil være og hvem de vil være det for.  Men det handler om hva de gjør som har kraft til å skape endring. Ikke hva de prater om som gir media åpent mål.
Media kan ikke drive omdømmebygging. De kan bare speile det som skjer, i dette tilfellet, i lokalsamfunnet Modum.

Hva vil Modum være, og hvem vil de være det for er de to sentrale spørsmålene.

Når de er besvart er det bare å kjøre på!

Les også

Evig eies kun et dårlig rykte, eller?