På grensen til «fake news»

UENIG: Lavrans Kierulf (FrP) mener fylkesvaraordfører Olav Skinnes (Sp) (bildet) kom med direkte misvisende påstander i et intervju om fylkesveier i Bygdeposten 4. mars.

UENIG: Lavrans Kierulf (FrP) mener fylkesvaraordfører Olav Skinnes (Sp) (bildet) kom med direkte misvisende påstander i et intervju om fylkesveier i Bygdeposten 4. mars. Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Med Senterpartiet i posisjon har arbeidet med å ta igjen vedlikeholdsetterslepet blitt nedprioritert

DEL

MeningerRedelighet i argumentasjonen er noe politikere bør prioritere sterkt. Fylkesvaraordfører i Buskerud, Olav Skinnes (Sp) velger i Bygdeposten (4/3) å komme med påstander som er direkte misvisende når det gjelder vedlikehold og asfaltering av fylkesveier.

Det minst alvorlige i uttalelsene fra fylkesvaraordføreren er at han skylder på sine samarbeidspartnere for manglende satsing på fylkesveier. Skinnes sier at «det går mest penger til de områdene med mest folk og mest trafikk, men som har færrest antall kilometer.» Skinnes påstår videre at det er midtfylkets lave kjøttvekt i fylkestinget som fører til at han ikke får ting til og at midtfylket nedprioriteres.
Dette må være eksempel på hva som nesten kan defineres som falske nyheter.

Olav Skinnes og Senterpartiet har i Buskerud fylkesting helt bevisst valgt å samarbeide med SV, Miljøpartiet De Grønne, Venstre og AP. At han ikke får gjennomslag i egen koalisjon er verdt å merke seg, men å skylde på at det bor for lite folk i Midtfylket blir for dumt.

Faktum er nemlig at da fylkestinget behandlet budsjettet i desember i fjor, hadde Senterpartiet tre ulike budsjettalternativer å velge i. Senterpartiet valgte å stemme for det alternativet som ga minst til fylkesveiene. I Buskerud er det 1.800 kilometer fylkesvei og 22.000 stikkrenner. Etterslepet er på 3,3 milliarder kroner, og med Senterpartiet i posisjon har arbeidet med å ta igjen vedlikeholdsetterslepet blitt nedprioritert.

Fremskrittspartiet la frem et alternativt forslag til fylkesbudsjett der vi ikke kuttet i asfaltprogrammet og i tillegg redusert vedlikeholdsetterslepet. Dette ved å prioritere bort å bygge nytt fylkeshus. Vi foreslo å konkurranseutsette renhold i fylkeskommunale bygg, samt iverksette salg av aksjene i Vardar.

Mulighetene for å satse på veiene våre må prioriteres, fremfor å ri ideologiske kjepphester ved å nekte å modernisere driften i fylkeskommunen. Skinnes har valgt å bruke over åtte millioner kroner på solcellepaneler på fylkeskommunale bygg og med den type prioriteringer blir det mindre til vei. Fremskrittspartiet mener at så lenge fylkeskommunen eksisterer, må den konsentrere seg om de lovpålagte oppgavene. I all hovedsak betyr det samferdsel og videregående opplæring.

Vi ser nå et politisk flertall som svekker begge områder betydelig. Innen videregående opplæring ved å ta bort og svekke utdanningstilbudet - hovedsakelig linjer i videregående skole - og innen samferdsel ved å kutte i asfaltering av veier.

Vi ser også at tempoet på å ta igjen vedlikeholdsetterslepet på vei reduseres i forhold til det FrP la opp til i perioden 2011-2015. Det står ikke til troende og er direkte pinlig når Buskeruds fylkesvaraordfører sier at de vil gjøre det til en valgkampsak å ta igjen hele vedlikeholdsetterslepet.

Aldri før har Norge hatt en regjering som har gjort så mye for å rette opp vedlikeholdsetterslepet som nå. Overføringene til fylkeskommunene er vridd for å prioritere samferdsel. Under åtte år med Senterpartiet i regjering var dette fraværende. Det var derimot Senterpartiet som i 2010 gjennom samhandlingsreformen overførte nedslitte fylkesveier fra staten til fylkeskommune. Om Skinnes og Senterpartiet vil ha troverdighet som et parti som satser på samfedsel bør de stemme for Fremskrittspartiets budsjettforslag i fremtiden - fremfor å gjøre knefall for SV og MDG, slik situasjonen er i dag.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags