Jeg takker Magnus Weggersrud og Knut Skinnes for tilsvar på mitt kritiske innlegg om Sps manglende miljøpolitikk.


Klimaforskerne i Cicero har etter nøye utregning funnet Senterpartiets alternative statsbudsjett som det dårligste på å kutte klimagassutslipp, -dårligere enn Regjeringens budsjett.

Dette burde fått det til å ringe flere alarmbjeller i Senterpartiets hovedkontor. Istedenfor velger man å se bort fra kritikken. Kritikken fra Cicero er høyst konkret og bør besvares med konstruktive forslag til endringer. Det er skuffende at Skinnes og Weggersrud lar den muligheten gå fra seg. Istedenfor velger de å svare med en lang syttendemaitale om det grønne gullet som skogen er. Alt kan lages av trevirke som idag lages av olje svarer de to. Akkurat som det er der uenigheten ligger.

Problemet er at de konkrete kuttforslagene Senterpartiet foreslår på Stortinget ikke fungerer. Senterpartiet klarer altså ikke implementere talene i konkret politisk handling. Selv ikke når oppgaven kun er å lage et budsjettalternativ som ikke engang blir vedtatt.

Les også

Svekkelsen av det norske folks sikkerhet

Det er fordi Senterpartiet er mer opptatt av å beskytte bygda fra det grønne skiftet enn å få distrikstnorge med på utslippskuttene.

Senterpartiet har i høst vært den fremste våpendrageren mot flyplassavgift og mot økt drivstoffavgift.

De kunne heller valgt å følge De Grønnes distriktsprofil hvor Nord-Norge, av geografiske grunner, skjermes for flyplassavgift. I tillegg øker vi avgiften på ferieturer til utlandet og andre innenlandsreiser samt fjerner taxfreeordningen som er en ren subsidie av Gardermoen lufthavns virksomhet.

Drivstoffavgiften setter vi høyere enn Regjeringen foreslo. Samtidig ruller vi ut en egen bygdemiljøpakke, med målrettede tiltak for å gjennomføre det grønne skiftet i Bygde-Norge:

Les også

By og land, mann mot mann

I De Grønnes alternative statsbudsjett budsjetterer vi med leasingstøtte på 1.000 kroner for leasing av elbil i Bygde-Norge. Vi setter av penger til rentefritt lån for innskuddet. Til sammen setter vi av 170 millioner kroner til dette. Målet er 10.000 nye elbiler på veiene i distriktene I 2017. Vi bevilger også penger til hurtigladestasjoner for elbil. Det skal i vårt budsjett etableres to ladepunkter for hver femtiende kilometer – over hele landet. I tillegg setter vi av 1,7 milliarder til flere kollektivavganger, elsykkelstøtte og utbygging av sykkelveier i distriktene. Flere skal også over fra fire til to jul over hele landet.


Der Senterpartiet i vant stil setter seg ned og sturer over at verden forandrer seg, møter vi i De Grønne utfordringen med entusiasme og positivitet.

Hele landet skal med på det grønne skiftet!

Både når det gjelder verdiskapningen og de tiltakene som på kort sikt smerter litt.

Weggersrud og Skinnes bør ta innover seg at Norges fremste klimaforskere dømmer Senterpartiets klimapolitikk nord og ned og karakteriserer den som like dårlig som regjeringens.

Da er ikke tiden inne for mer akademiske festtaler om det grønne gullet. Da er tiden inne for å plukke opp spaden og ta i et skikkelig arbeidstak for å få dagens politikk ut av bingen.