Hva tenker du når politiet bryter loven? Forhåpentligvis tenker du det samme som meg: at loven er lik for alle, inkludert politiet. Derfor mener jeg det er oppsiktsvekkende og bekymringsfullt at elevrådet ved Buskerud VGS og visepresident på Stortinget Morten Wold (FrP) tar til orde for å gi politiet fullmakt til å gjøre noe som i dag med god grunn er ulovlig.

Uten konkret mistanke finnes det nemlig faktisk ikke hjemmel i dagens lovverk for å drive søk etter narkotika rettet mot enkeltelever eller deres eiendeler. Punktum.

Det er ikke mine ord, det er ordene til justis-, beredskaps og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (Frp) som et svar på spørsmål fra stortingsrepresentant Carl-Erik Grimstad (V), og jeg er hjertens enig. Politiet har ikke, og har aldri hatt, noe fritak fra loven.

I denne avklaringen fra ministeren ligger det tre viktige poeng: For det første at det ikke er hjemmel for ransakelse mot en person uten mistanke. For det andre anses narkorazziaer i nåværende form som ransakelser, og sist men ikke minst er det at elever går sammen på samme skole ikke tilstrekkelig for å ha den konkrete mistanken som kreves.

La det være klart, jeg er også bekymret for at elever bruker skolen til å selge narkotika åpenlyst. Det er en selvfølge at skolen ikke skal være en arena for hasjsalg, og det finnes nok knapt et menneske som mener noe annet.

Men det er faktisk slik at vårt rettssystem og våre lover bygger på prinsippet om at du er uskyldig til det motsatte er bevist. Da er det ikke sånn at dette prinsippet gjelder alle norske borgere unntatt elever som går på videregående.

Allikevel er det kanskje rareste i denne diskusjonen eksempelet til rektor ved Buskerud VGS, Knut Erik Hovde. Forbud mot uanmeldt hundesøk etter narkotika på elever uten mistanke kan faktisk ikke sammenlignes med å sette varselskilt før radarkontrollen.

Hvor fort du kjører på veien er, opplagt nok, ikke en del av ditt privatliv. Hva du har i sekken din derimot er det ingen andre som, uten noen god grunn, har noe med.

For dette handler om privatliv og personvern. Elevene har rett til et privatliv som politiet ikke kan krenke akkurat som de vil uten noen konkret mistanke mot dem. Det er klart at politiet har lyst på slike fullmakter og mener de er nødvendige, men politiet er som oftest mer opptatt av å ta lovbrytere enn noe annet. Da blir det opp til oss andre å se helheten.

Til syvende og sist går dette nemlig ut over enkeltelever. De som mistenkeliggjøres av politiet på narkorazzia henges ut på brutalt vis foran hele skolen. Slike situasjoner er en påkjenning, og kan bidra til at de som allerede sliter presses enda lenger utenfor fellesskapet. Da er det bedre å møte de med rusproblemer ved å tilby hjelp og øke satsingen på rusforebyggende tiltak, heller enn å støte vekk de vi ønsker å hjelpe med mistenkeliggjøring og hundesøk.

Nettopp derfor er det godt å se at rektor og skolen allerede tar grep. Et tett samarbeid mellom familiene og skolen, i tillegg til god dialog og lovlig tilstedeværelse fra politiet kan være gode tiltak. Forebyggende arbeid er i tillegg avhengig av man begynner mye tidligere enn i videregående skole - her kommer nemlig symptomene på problemer, og det er i mange tilfeller for sent å drive forebygging. Forebyggende arbeid og å møte elever som sliter med helsehjelp burde hele veien være i fokus, heller enn å jage de over skoleområdet med hund.

For vi lever ikke en politistat. Vi lever i en rettsstat med en § 102 i Grunnloven som garanterer oss en rett på privatliv.

Derfor handler spørsmålet om hva politiet har lov til om mer enn et godt skolemiljø - det handler om at alle har rett til et privatliv. Et privatliv som politiet, i tråd med Grunnloven, ikke skal få innsyn i uten skikkelig mistanke.

Når det gjelder narkorazzia med hund sier jeg meg derimot enig med min partifelle Carl-Erik Grimstad (V) på Stortinget. Dette er et helsepolitisk problem. Verken barne-, ungdoms- eller videregående skoler skal være steder man selger eller bruker narkotika, men løsningen er ikke å umiddelbart koble inn politiet. Det er en helseutfordring og må behandles som sådan.

Politiet skal faktisk også følge loven, og ikke kunne se bort fra retten til privatliv.

LES OGSÅ: