Politisk gangsyn og prioritering i Modum

Av
DEL

LeserbrevKontrollutvalgets første søknad til kommunestyret 1. april i år gjaldt en tilleggsbevilgning på 276.000 kroner med bakgrunn i et ønske om en revisjon av Vikersund skole, som skulle bidra til at skolehverdagen skulle være trygg for elever, foreldre, og ansatte.

Vedtak i sak 16/19 ble som følger: Kontrollutvalget forholder seg til kommunestyrets vedtak om budsjettramme for kontroll og tilsyn 2019, og reduserer sin aktivitet med færre møter og kun ett forvaltningsrevisjonsprosjekt i 2019. – ble vedtatt med 23 (A, BL, SV, Sp, KrF, U) mot 12 (H, Frp, MDG) stemmer.

Saken ble så sendt til kommunestyret på nytt og var oppe 17. juni i år: Vedtaket her ble som følger, (selv om det på det sterkeste ble advart mot at dette ville ha en helt annen kostnadsramme), sannsynligvis på flere millioner kroner.

Følgende reviderte forslag fremmet av ordfører Ståle Versland (Ap) ble vedtatt med 24 (Ap, to uavhengige representanter, Bygdelista, MDG, SV, KrF og Sp) mot 11 (H, Frp og en uavhengig representant) stemmer.

1. Det igangsettes forvaltningsrevisjon for å kartlegge:

a) om barneskolene i Modum sin håndtering av elevene sitt skolemiljø er
tilfredsstillende og om skolene har tilfredsstillende rutiner og praksis for å ivareta elevenes psykososiale arbeidsmiljø
b) skolenes bruk av kommunens avvikssystem og oppfølging av meldte avvik.
2. Økonomisk ramme for oppdraget avklares når kontrollutvalget kommer tilbake til kommunestyret med opplegg og kostnadsoverslag for oppdraget.
Mindretallet stemte for følgende forslag fremmet av Jon Hovland (H): Kommunestyret bevilger 300.000 kroner til forvaltningsrevisjon av Modum-skolen. Beløpet finansieres av årets overskudd. Kontrollutvalget lager selv bestilling for revisjon, med grunnlag for at skolehverdagen skal være trygg for elever og ansatte.

Så var saken oppe igjen i kommunestyret 16. september i år i sak 54/19
Med følgende vedtak: Utsettelsesforslag til ny kommunestyreperiode fremmet av Ingunn D. Øderud (Sp) ble vedtatt mot seks (H) stemmer.

Legg merke til at Senterpartiet ved alle tre behandlingene i kommunestyret trenert denne saken om økonomisk utvidelse av ramme til kontrollutvalget for å trenere en revisjon av Vikersund skole, fullstendig uten respekt for alle involverte parter ved Vikersund skole.
Saken har nå vært trenert i over seks måneder

I går mandag, innstilte formannskapet på å bevilge 150.000 kroner årlig, i tre år til å ansette en person i en deltidsstilling til å jobbe med sentrumsutvikling. Det store spørsmålet er om man ønsker å prioritere sentrumsutvikling (som for øvrig også er en god sak) framfor ønske om at elever, foreldre og lærere ved Vikersund skole skal få en bedre hverdag.

Så kan man si at man ikke kan sette disse sakene opp mot hverandre, men jo det er faktisk noe av det politikk dreier seg om prioriteringer.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags