Nei til rasering av Vikerøya

VIKERØYA: Gotfred Rygh (SV) begrunner hvorfor omfanget av utbygging på Vikerøya er redusert.

VIKERØYA: Gotfred Rygh (SV) begrunner hvorfor omfanget av utbygging på Vikerøya er redusert. Foto:

Av
DEL

LeserbrevHøyres Jon Hovland argumenterer i et leserinnlegg i dag for å utnytte Øya på Tangen til boligformål. Dette er
et knallfint tomteområde, sier han, et av de beste i Modum. Det er det. Men det er også et av de beste nærturområdene vi har, og området har også kulturminner i form av gravrøyser av stor verneverdi. Med andre ord - et høyt konfliktnivå mellom forskjellige interesse. Det er ikke bare å hente inn kapital og så la bulldoserene sette i gang.
Dette området ble behandlet i kommuneplanen i møte i juni. Der ble følgende vedtatt:
Feltet reduseres til 20 boenheter. Avgrensningen mot vest trekkes møt øst tilsvarende. Turveien må opprettholdes som i dag.

Dette ble vedtatt mot stemmene til Høyre og Frp samt fem fra Sp.
Det er flere gode grunner til at flertallet ønsket å redusere feltet til det halve, og trekke utbyggingsområdet mot øst. Området på høydedraget er svært godt egnet til friluftsliv og det ligger nær viktige kulturminner. Vi ønsker at området skal benyttes som nærturområde, ikke som boligområde for de velbeslåtte. Hovland foreslår også å bygge veg utover langs rabben så langt det er mulig. Det har da kommunestyret satt en stopper for, i og med at det er uttrykkelig bestemt at turveien, som er en bred sti, skal opprettholdes som i dag.

Det er underkommunisert at området er svært viktig i kulturminnesammenheng. Langs elva ligger flere gravrøyser fra folkevandringstiden. I registreringene til kulturminneplanen heter det - sitat:

Gravminnene er trolig fra jernalder eller bronsealder, og er viktige vitnesbyrd om
fortidens gravskikk. Kulturmiljøet har svært høy verdi på grunn av kulturminnenes sjeldenhet i
kommunen, områdets opplevelsesverdi og kulturminnenes sterke tilknytning til landskapet de
ligger i. Dette betyr at området må behandles med varsomhet.

De er godt synlige i terrenget. Jeg undrer meg hvorfor de ikke er merket bedre med opplysningsskilter som gir informasjon om forekomstene. Dette burde være en oppgave for kulturkontoret i kommunen.
Høyres politikk betyr å nedbygge naturperlene. Det er god økonomi i dette, sier de. Vi mener at det finnes verdier som ikke bør være til salgs. Vi er derfor glad for at kommunestyret satte effektiv stopper for utbygging til fordel for natur, rekreasjon og vern.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags