Budsjettvedtaket for 2019 som Arbeiderpartiet ikke kommer over

POLITIKK: Jon Hovland (H), gruppeleder i Modum.

POLITIKK: Jon Hovland (H), gruppeleder i Modum. Foto:

Av
DEL

LeserbrevEnnå kan vi høre Modum Ap klage. Grunnen var enkelt og greit at de gjorde en elendig jobb for årets budsjett. De slenger frem påstander som ikke holder mål. Men påstander er en ting, fakta er noe annet. Vikar- og sykevikarbruk for 2018 er nå faktatall.

En av påstandene til Modum Ap var at det ikke fantes vikarmidler, alt var allerede brukt opp, før året var startet.

Nå har vi fakta vikarbruk i 2018.

Tallene viser at undervisning budsjetterte med 9,8 millioner kroner i vikarbruk, regnskapet viste at de brukte 9,8 millioner kroner. Meget bra.

Men de budsjetterte at de ville få «overskudd» på vikarbruk for sykerefusjoner med 1,5 mill, der fikk de kr 4,1 mill. De «tjente» ca. 2,6 millioner kroner på fravær over 16 dager, det var ikke så bra.

Helse og sosialetaten budsjetterte at de skulle bruke 20,9 millioner kroner på vikarer, de brukte 39 millioner kroner. De budsjetterte et «overskudd» på sykefravær over 16 dager på fem millioner kroner, fikk 2,5 millioner kroner.

Nå ser vi at helse-og sosialetaten bruker ca. 20 millioner kroner mer enn budsjettert.

Jeg sa klart ifra i diskusjonene rundt vikarbruk, jeg er helt uinteressert i budsjettall for vikarbruk, jeg går kun utifra tall fra regnskapet.

Midler som leder i hovedutvalget May Helen Nilsen (tidligere representant for Ap) sa ikke fantes. Lederen i utvalget kjenner ikke til det egentlige forbruk i egen etat?

Og dette er ikke noe spesielt resultat for 2018.

Det vi kan lese av regnskapet er at det er mye vikarbruk utover de 16 dagene som det sies at det skal settes inn vikarer. Jeg tar det som en forutsetning at regnskapet blir ført riktig. Vikarer blir ført der de skal.

Dersom vi nå utfører opposisjonens budsjettvedtak som det ble vedtatt, øke grunnbemanningen til forsvarlig, vil vi få en bedre situasjon og arbeidsmiljø i Modum kommune.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags