Vil endurobanen gi like lite støy som et kjøleskap?

ENDURO: Mange er bekymret for støy fra slike doninger når det er planlagt en endurobane på Venstre Spone.

ENDURO: Mange er bekymret for støy fra slike doninger når det er planlagt en endurobane på Venstre Spone. Foto:

Av
DEL

Leserbrev
Mange har vært bekymret for støy fra den planlagte endurobanen på Vestre Spone. Nå er støyen fra banen beregnet slik det er foreskrevet i Miljødirektoratets regelverk. Ved kirken ser det dermed ut til at støyen kan bli like ubetydelig som lyden fra for eksempel et kjøleskap, og følgelig enda lavere i resten av bygda. I saksframlegget som Teknisk hovedutvalg skal behandle førstkommende onsdag, har enkelte innvendinger medført milde reguleringer fra kommunens side. Øvrige bekymringer, for eksempel om støy, er behørig parkert.

Rådmannen vurderer planforslaget som godt utredet og anbefaler at det legges ut til høring og offentlig ettersyn.
Seksten av totalt 21 merknader til planoppstarten kommer fra lokale organisasjoner og beboere i endurobanens nærområde. Frykt for støy er et fellestrekk som går igjen i et flertall av merknadene. Våre myndigheter har klare regler for hvor mye støy vi må tåle, vel og merke som gjennomsnittsverdien for støybelastning fordelt utover hele året. Ved å bruke dette knepet kan veldig sjenerende lyd over kortere tidsrom bli fortynnet utover alle årets timer. Dermed blir støybelastningen omtrent like stor som fra et kjøleskap som du bor sammen med året rundt. På denne måten kan regelverket lure medlemmene i Teknisk hovedutvalg til å tro at støy fra en endurobane ikke er noe som helst problem. Men det gjenstår jo å se om de lar seg lure da.


Motorsportforbundets maksimalgrense for støy fra en endurosykkel er 115 dB på to meters avstand. Det er omtrent som lyden fra ei motorsag på fulI gass. I regelverket for støyberegning står det at en endurosykkel støyer med 78 dB på ti meters avstand. Vi får anta at dette er en gjennomsnittsverdi siden det ikke kan kjøres på full gass hele tiden. Kjøres det flere sykler samtidig, blir det mer støy. Slik jeg forstår støyutredningen, er støyen beregnet ut fra at det kjøres med 14 sykler samtidig. Gjennomsnittsstøyen blir da kanskje noe i nærheten av 90 dB. Det regnes med kjøring to ukedager pluss lørdag, til sammen 14 timer i uka. I 52 uker. Tar man de 350 timene med mye støy og beregner gjennomsnittet for årets 8760 timer, ender man opp med 26 dB som årsgjennomsnitt ved Vestre Spone kirke. Derav min spissformulering om støy sånn omtrent som fra et kjøleskap.


En etappe av Sigdalsrally er nettopp blitt kjørt på Malmveien. Jeg overhørte hendelsen på omtrent halvannen kilometers avstand. Rallybiler har en maksimal støygrense på 100 dB (kilde Bilsportsboka), altså litt lavere enn endurosykler. Det var et ganske fantastisk lydnivå selv på den lange avstanden! I rettferdighetens navn skal det nevnes at rallybiler nok kjøres mer intenst enn endurosykler, men dersom antakelsen om at 16 endurosykler til sammen støyer med noe omkring 90 dB, så har vi mye «gromlyd» å glede oss til på lørdager og ettermiddager utover våren og sommeren.
Vi ser fram til å høre hvordan de folkevalgte argumenterer når de skal behandle forslaget til reguleringsplan for endurobanen på Vestre Spone!


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags