Jeg er en høyt utdannet moing i eksil som gjerne vil flytte hjem, men ikke får det til

Av